Groot onderhoud orgel

De blaasbalg van het Kerkorgel is gescheurd. Deze moet vervangen worden. Omdat er dan heel veel uit elkaar gaat van het orgel is het verstandig om gelijktijdig groot onderhoud te plegen. Kerkvoogdij start met acties om dit te gaan bekostigen.
U kunt een bijdrage overmaken op NL70RABO0346353300 met vermelding ORGEL.