Digitale Collecte

Graag maken wij het mogelijk om – juist ook in deze tijd, waarin het goed is om oog te hebben voor elkaar en de zwakkeren – net als in een gewone kerkdienst uw gaven te geven. Dat kan door een bedrag over te maken op een van onderstaande rekeningnummers o.v.v. collecte. God zegene uw gaven.

Rekeningnummer Kerk en eredienst:
NL70 RABO 0346 3533 00 t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Rekeningnummer Diaconie:
NL57 RABO 0346 3106 60 t.n.v. Diaconie

Tip: U kunt gebruik maken van de mogelijkheid uw gift periodiek in te stellen bij uw bank.