Pastorie

Adres: Dorpsweg 11, 4223 NA Hoornaar

Rijksmonument: Noordelijk van de kerk gelegen herenhuis met verdieping en omlopend schilddak, gedateerd 1874, maar klaarblijkelijk van oudere datum. Twee dakkapellen met eenvoudige gesneden zijstukken. Schilderachtige ligging achter twee oude platanen.

De oude pastorie te Hoornaar

Er is een kadasterkaart van de omgeving van der Hervormde Kerk te Hoornaar. Op deze kaart staat achter de kerk een gebouw.

pastorie1

Het gebouw heeft er heel lang gestaan want op een bekende tekening van de kerk uit 1750 is dit al zichtbaar.

prentkerk

In het gemeente archief is niets terug te vinden. Sloopvergunningen waren vroeger niet nodig. Wellicht is het gebouw van de schutterij was geweest. Een dergelijk gebouw noemde men ‘de Doelen’ en omdat de doorgang naast de kerk de Doelensteeg heet lijkt dit te kloppen. Het Kadaster bracht uitkomst. Uit oude kadasterkaarten blijkt dat bij het bewuste nummer vermeld stond: ‘Pastorie en erf’ eigendom van de Kerk van Hoornaar.
De pastorie stond toen dus achter de kerk.

Op de kadastertekening uit 1822 staat al een gebouw op de plaats waar van de huidige pastorie.

In de kerkelijke archieven van de kerk is gezocht of er iets over het gebouw naast de kerk gevonden kon worden.
Er is een oude koopakte gevonden waaruit blijkt dat de kerk een woonhuis kocht van Adriana Verschoor, weduwe van Herbert Bikker.
Namens de kerk waren bij de overdracht aanwezig: Hendrik Bikker en Jan de Heer, bouwlieden, en Dirk de Rek, kledermaker.
De verkoop betreft de kadasternummers 1046, 1047 en 1049. De omschrijving luidt ‘gelegen in de gemeente Hoornaar zuidelijk belendend aan de kerk en noordelijk aan het dorp Hoornaar strekkend van het kerkpad tot de pastorie’
De aankoopprijs was 750 gulden.
Zeer waarschijnlijk heeft Adriana Verschoor het pand geërfd van haar ouders, aangezien onlangs bleek dat in 1830 dit pand nog eigendom was van de heer Andries Verschoor, bouwman te Hoornaar. De Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels, zoals die nu te vinden zijn op internet, geven dit aan.

Later heeft men dus op deze plaats de huidige pastorie gebouwd. Het bouwjaar is volgens de steen in de muur van de pastorie 1874. Dat komt overeen met de gevonden aankoopakte uit 1873.

(bron Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos, juni 2006)