Diaconie

De diakenen vormen samen de diaconie. Hun belangrijkste taak is de zorg voor hulpbehoevenden binnen de gemeente / het dorp. De diaconie heeft haar eigen begroting en financiële middelen.

Diakenen
Dirk de Jager (voorzitter)
Bram van Dijk (penningmeester)
Timo Groeneveld (secretaris)