Diaconie

De diakenen vormen samen de diaconie. Hun belangrijkste taak is de zorg voor hulpbehoevenden binnen de gemeente / het dorp. De diaconie heeft haar eigen begroting en financiële middelen.

Diakenen
Dirk de Jager (secretaris)
Bram van Dijk (penningmeester)
Leendert Trouwborst (voorzitter)