Kerkenraad

De Hervormde Gemeente Hoornaar wordt geleid door de kerkenraad. Binnen de kerkenraad zijn diverse ambten te onderscheiden die allen een Bijbelse achtergrond hebben. De kerkenraad binnen onze gemeente wordt gevormd door de predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het besturen van de gemeente. Voor meer informatie over de taken van de kerkenraad volgt u de links: pastoraat, kerkrentmeester, diaconie.

De kerkenraad bestaat uit onderstaande leden. Voor contactinformatie klikt u hier.

Predikant
Ds. H. Klink (voorzitter)

Scriba
Jos Koelewijn

Ouderlingen
Ed van Bohemen
Theo van Bruggen
Marinus Slingerland
Gerrit Vis

Jeugdouderling
Marc van Leeuwen

Ouderling ouderenpastoraat
Wim Verhaar

Ouderling-kerkrentmeesters
Laurent de Joode (secretaris)
Alfred Hooikaas (voorzitter)
Kees Verspui (penningmeester)

Diakenen
Dirk de Jager (secretaris)
Bram van Dijk (penningmeester)
Timo Groeneveld (voorzitter)