Kerkenraad

De Hervormde Gemeente Hoornaar wordt geleid door de kerkenraad. Binnen de kerkenraad zijn diverse ambten te onderscheiden die allen een Bijbelse achtergrond hebben. De kerkenraad binnen onze gemeente wordt gevormd door de predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het besturen van de gemeente. Voor meer informatie over de taken van de kerkenraad volgt u de links: pastoraat, kerkrentmeester, diaconie.

De kerkenraad bestaat uit onderstaande leden. Voor contactinformatie klikt u hier.

Predikant
Ds. H. Klink (voorzitter)

Scriba
Jos Koelewijn

Ouderlingen
Kees-Jan Boer
Theo van Bruggen
Gerard Jongenelen
Wim Verhaar

Jeugdouderling
Marc van Leeuwen

Ouderling WoZoCo De Zes Molens
Goof de Jong

Ouderling-kerkrentmeesters
Laurent de Joode (secretaris)
Gerard van Oenen (voorzitter)
Cor Pronk (penningmeester)

Diakenen
Dirk de Jager (secretaris)
Bram van Dijk (penningmeester)
Leendert Trouwborst (voorzitter)