AVG

Bij het gebruik van de diensten en website van Hervormd Hoornaar worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. we achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Lees hierover meer in onderstaande privacystatement.

AVG Hervormd Hoornaar