Pastoraat

Onze gemeente telt 7 ouderlingen, inclusief een ouderling voor de jeugd en een ouderling voor het WoZoCo. Bij deze ouderlingen berust samen met de predikant het pastoraat. Elke ouderling heeft een wijk onder zijn hoede, waar hij als wijkouderling speciale aandacht voor heeft. Voor pastorale zaken kunt u zich wenden tot de wijkouderling of predikant.
De ouderlingen gaan tevens op huisbezoek. Hieronder staat een overzicht van de leden en de wijkindeling. Ongeveer elke 3 jaar wordt u benaderd voor huisbezoek. U kunt ook zelf verzoeken om huisbezoek, neemt dan contact op met Wim Verhaar.

Ouderlingen
Ed van Bohemen
Theo van Bruggen
Marinus Slingerland
Jos Koelewijn
Gerrit Vis

Jeugdouderling
Marc van Leeuwen

Ouderling voor ouderen
Wim Verhaar

Wijkverdeling van ouderlingen

Naam Wijk
Theo van Bruggen Dorspweg (kerkbuurtzijde) en Lutjeswaardsemiddenweg
Jos Koelewijn Dorpsweg (kerkzijde), Dirk IV-plein, Hovenierserf, Oudendijk en Middenweg
Marinus Slingerland Giessenland en Vissersland
Gerrit Vis Groeneweg, Kooiweg, Gruttostraat, Fazantstraat, Weide, Leeuwerikshof en Lage Giessen
Ed van Bohemen De Schans, Hoge Giessen, Kromme Giessen en Minkeloos 22 t/m 24b
Wim Verhaar Ouderling voor ouderen
Marc van Leeuwen Jeugdouderling