Contact

Predikant
Ds. H. Klink
Dorpsweg 11, 4223 NA Hoornaar
06 – 53 58 37 80
predikant@hervormdhoornaar.nl

Scriba
Jos Koelewijn
06 – 46 10 60 17
scriba@hervormdhoornaar.nl

Kosters
Meya Fousert                 0183 – 58 27 30
Wim Burggraaf              0183 – 58 19 60
Jan Slappendel              0183 – 58 16 22
e-mail alle kosters tegelijk: liturgie@hervormdhoornaar.nl

De volledige lijst met contactpersonen vindt u hier.

Adressen
kerk: Dorpsweg 10a, 4223 NA Hoornaar
Pastorie: Dorpsweg 11, 4223 NA Hoornaar
Kerkbuurt: Dorpsweg 125 A (tegenover de kerk), 4223 NH Hoornaar

Rekeningnummer NL70 RABO 0346 3533 00 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. De kerk heeft een ANBI-status waardoor uw giften (onder de geldende fiscale voorwaarden) aftrekbaar zijn. Voor meer informatie: ANBI.

Beheer website
De website wordt beheerd door meerdere personen. Het team bestaat uit Leen Wigmans, Paul Koopman en Marc van Leeuwen.
Contactpersoon: Marc van Leeuwen
Toeleveren berichten is mogelijk. Uitsluitend berichten die door of namens de kerk worden georganiseerd of berichten met betrekking tot activiteiten in de Kerk of Kerkbuurt worden geplaatst. Richt u zich tot Leen Wigmans