Contact

Predikant
Ds. H. Klink
Dorpsweg 11, 4223 NA Hoornaar
06 – 53 58 37 80
predikant@hervormdhoornaar.nl

Scriba
Jos Koelewijn
06 – 46 10 60 17
scriba@hervormdhoornaar.nl

Kosters
Jerica Naaktgeboren     06 – 13 70 85 72
Jannette van Dijk           06 – 39 32 23 64
Wim Burggraaf              0183 – 58 19 60
Jan Slappendel              0183 – 58 16 22
e-mail alle kosters tegelijk: liturgie@hervormdhoornaar.nl

De volledige lijst met contactpersonen vindt u hier.

Adressen
kerk: Dorpsweg 10a, 4223 NA Hoornaar
Pastorie: Dorpsweg 11, 4223 NA Hoornaar
Kerkbuurt: Dorpsweg 125 A (tegenover de kerk), 4223 NH Hoornaar

Rekeningnummers:
NL70 RABO 0346 3533 00 t.n.v. College van Kerkrentmeesters
NL57 RABO 0346 3106 60 t.n.v. Diaconie
De kerk heeft een ANBI-status waardoor uw giften (onder de geldende fiscale voorwaarden) aftrekbaar zijn. Voor meer informatie: ANBI.

Beheer website
De website wordt beheerd door:
Marc van Leeuwen
Toeleveren berichten is mogelijk. Uitsluitend berichten die door of namens de kerk worden georganiseerd of berichten met betrekking tot activiteiten in de Kerk of Kerkbuurt worden geplaatst.