Contact

Predikant
Ds. H. Klink
Dorpsweg 11, 4223 NA Hoornaar
06 – 53 58 37 80
predikant@hervormdhoornaar.nl

Scriba
Jos Koelewijn
06 – 46 10 60 17
scriba@hervormdhoornaar.nl

Kosters
Jerica Naaktgeboren     06 – 13 70 85 72
Jannette van Dijk           06 – 39 32 23 64
Wim Burggraaf              0183 – 58 19 60
Jan Slappendel              0183 – 58 16 22
e-mail alle kosters tegelijk: liturgie@hervormdhoornaar.nl

De volledige lijst met contactpersonen vindt u hier.

Adressen
kerk: Dorpsweg 10a, 4223 NA Hoornaar
Pastorie: Dorpsweg 11, 4223 NA Hoornaar
Kerkbuurt: Dorpsweg 125 A (tegenover de kerk), 4223 NH Hoornaar

Rekeningnummers:
NL70 RABO 0346 3533 00 t.n.v. College van Kerkrentmeesters
NL57 RABO 0346 3106 60 t.n.v. Diaconie
NL38 RABO 0146 5108 87 t.n.v. NH Kerk Hoornaar Restauratie Orgel
De kerk heeft een ANBI-status waardoor uw giften (onder de geldende fiscale voorwaarden) aftrekbaar zijn. Voor meer informatie: ANBI.

Beheer website
De website wordt beheerd door:
Marc van Leeuwen
Toeleveren berichten is mogelijk. Uitsluitend berichten die door of namens de kerk worden georganiseerd of berichten met betrekking tot activiteiten in de Kerk of Kerkbuurt worden geplaatst.