Kerkrentmeester

De ouderling-kerkrentmeesters vormen het college van kerkrentmeesters en hebben het beheer over de goederen van de gemeente. Zij voeren dan ook het beheer over de gelden en de gebouwen. De belangrijkste taak van de kerkrentmeesters is om de gemeente in stand te houden en het pastoraat mogelijk te maken.
De commissie van bijstand ondersteunt het college van kerkrentmeesters.

Ouderling-kerkrentmeesters
Laurent de Joode (secretaris)
Kees Verspui (penningmeester)
Alfred Hooikaas (voorzitter)