Bestuur en organisatie

De Hervormde Gemeente Hoornaar wordt geleid door de kerkenraad. Binnen de kerkenraad zijn diverse ambten te onderscheiden die allen een Bijbelse achtergrond hebben. De kerkenraad binnen onze gemeente wordt gevormd door de predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het besturen van de gemeente. Voor meer informatie over de taken van de kerkenraad volgt u de links: pastoraat, kerkrentmeester, diaconie.