Catechese

Het winterwerk (tussen september en april) is weer gestart, zo ook de catechisaties. Hieronder de verschillende groepen en tijden. De catechisaties worden gehouden in de Kerkbuurt.

Groep 12/13, dinsdagmiddag van 16.30 uur tot 17.15 uur
Les 1 en 2         Bijbelse geschiedenis; overzicht OT
Les 3 en 4         Bijbelse geschiedenis; overzicht NT
Les 5 en 6         Van Adam tot intocht beloofde land
Les 7 en 8         Mozes – de ontmoeting met God bij de Sinaï
Les 9 en 10       De Wet/tabernakel
Les 11 en 12     Samuël en David
Les 13 en 14     Psalmen: psalm 1 en psalm 2
Les 15 en 16     Jesaja: Jesaja 6/  Jeremia
Les 17 en 18     Daniël: lezen Daniël 2 en 7
Les 19 en 20     Wijsheidsboeken: Spreuken, Prediker, Hooglied

Groep 14/15, maandagavond van 18.30 tot 19.15 uur
Les 1 en 2        ‘De enige troost’/parel van grote waarde
Les 3 en 4        De Wet
Les 5 en 6        God de Schepper
Les 7 en 8        De maagdelijke geboorte/de doop van de Here Jezus
Les 9 en 10      Jezus’ optreden in Galilea en Jeruzalem/Wat de Here Jezus leerde
en wie Hij was/is
Les 11 en 12    De kruisiging
Les 13 en 14    De opstanding
Les 15 en 16    Hemelvaart en Pinksteren/ Jezus, zittend ter rechterhand van God
Les 17 en 18    De Kerk
Les 19 en 20    Eeuwig leven

Groep 16 en ouder, maandagavond van 19.30 tot 20.15 uur
Les 1 en 2        Wat wil dat zeggen: de mens ‘geschapen naar het beeld van God’?
Les 3 en 4       Jezus Christus: waar(achtig) mens en God.
Les 5 en 6        De engelen
Les 7 en 8        De doop
Les 9 en 10      De zondag
Les 11 en 12    Seksualiteit: verkering/verloving/trouwen
Les 13 en 14    Homoseksualiteit
Les 15 en 16    Social media
Les 17 en 18    De dood en…de opstanding
Les 19 en 20    Hoe te bidden

Belijdeniscatechese, donderdag 19.30 uur

Contactpersoon: ds. H. Klink