Gemeente

Hervormde gemeente
Als hervormde gemeente Hoornaar weten wij ons onderdeel van het ene lichaam van Jezus Christus. Wij staan in de protestantse traditie en hebben onze plaats in het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit betekent dat wij ons willen richten naar de Bijbel als Gods Woord zoals dat is weergegeven in de Gereformeerde belijdenisgeschriften.

Volkskerk
Onze gemeente is een hervormde gemeente, van oudsher de protestantse volkskerk van Nederland. Dit betekent dat het gehele dorp zich in onze gemeente thuis moet voelen. Binnen onze gemeente is dan ook plaats voor zowel meer behoudende als vooruitstrevende bewegingen. Deze twee polen staan in een zekere spanning tot elkaar, waarvan wij ons bewust zijn. Ondanks dit willen we een zo breed mogelijke kerk zijn voor de breedte van de christenheid in ons dorp. We hechten aan de eenheid van de gemeente.

Classis
De hervormde gemeente Hoornaar behoort tot de classis Gorinchem. In de classis wordt onze gemeente vertegenwoordigd door een ouderling-kerkrentmeester en een diaken.