Welkom!

Uitgelicht

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hoornaar.

Op onze site vindt u informatie over onze gemeente en krijgt u een indruk van de verschillende activiteiten die er plaatsvinden. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Kamp!

Met hemelvaart (8-10 mei) gaan we weer op kamp!
Deze keer gaan we naar Breda met de jongeren van de gemeente.
Iedereen in de leeftijd van de clubs groep 7/8, 12-15 en de 15+ club mag mee.
Geef je snel op!
Lees verder

Groot onderhoud orgel

De blaasbalg van het Kerkorgel is gescheurd. Deze moet vervangen worden. Omdat er dan heel veel uit elkaar gaat van het orgel is het verstandig om gelijktijdig groot onderhoud te plegen. Kerkvoogdij start met acties om dit te gaan bekostigen.
U kunt een bijdrage overmaken op NL70RABO0346353300 met vermelding ORGEL.