Welkom!

Uitgelicht

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hoornaar.

Op onze site vindt u informatie over onze gemeente en krijgt u een indruk van de verschillende activiteiten die er plaatsvinden. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Kerkbezoek

Uitgelicht

Vanaf voorjaar 2020 hebben we te maken met een Corona-pandemie. Daarom zijn er helaas nog steeds maatregelen van kracht. U kunt de diensten altijd live volgen via kerkomroep of youtube. De overheid heeft versoepelingen doorgevoerd vanwege de gunstige ontwikkeling van het Coronavirus. De kerkenraad versoepelt daarom ook de maatregelen in de kerk. Het is voortaan niet meer nodig te reserveren voor de kerkdiensten. De 1,5m regel wordt opgeheven. Alle banken zijn vrij om te gaan zitten, met uitzondering van enkele banken voor in de kerk. Op deze manier ontstaan er enkele zitplaatsen voor  mensen die wel afstand willen houden. Vanzelfsprekend blijft de kerkenraad de situatie volgen en past indien nodig de maatregelen aan. [update 30-09-2021] Lees verder

Gemeentenieuws week 46

Zondag 21 november
9.30 uur: ds. H. Klink, eeuwigheidszondag
18.30 uur: ds. H.Z. Klink, Marken

Aanvangspsalm: a.s. zondag v.m. Psalm 90: 1 en 8; n.m. Psalm 62: 1.
Collecte: A.s. zondag is de eerste collecte voor de diaconie, deze is bestemd voor de Evangelische Hogeschool. De tweede collecte is voor kerk en eredienst en de derde is bestemd voor het onderhoud van de kerk.
Voor de collecten en uw gaven: Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL 70 RABO 0346 3533 00, het rekeningnummer van de diaconie: NL 57 RABO 0346 3106 60.
Oppasdienst: A.s. zondag zullen voor oppasdienst aanwezig zijn mevrouw Marijse Neuteboom en Esri Bolier.
Met het oog op de diensten I: Ook voor de komende zondagen houden we de anderhalve meter regel in acht. U hoeft zich niet op te geven voor de diensten. Het is steeds gelukt om de mensen die komen een plaats te geven in de kerk.
Met het oog op de diensten II: Afgelopen zondag kon er geen verbinding worden gemaakt met internet. Hopelijk is de storing spoedig verholpen en is de dienst ook online en via de kerkradio te volgen. Er wordt aan gewerkt.
Eeuwigheidszondag: A.s. zondag is de zogenaamde eeuwigheidszondag. Op deze zondag zullen in de morgendienst de namen worden voorgelezen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. De prediking zal gaan over de verwachting van het eeuwige leven. In dit licht willen we aan hen denken. We gedenken:
Gerda Maria Klop-Kentie, overleden op 17 nov. 2020, in de leeftijd van bijna 68 jaar
Maria Macheltje Boer, overleden op 24 nov. 2020, in de leeftijd van 91 jaar
Arnold Maat, overleden op 9 febr. 2021, in de leeftijd van 74 jaar
Abraham Arie Teeuw, overleden op 24 maart 2021, in de leeftijd van 81 jaar
Joris van Drenth, overleden op 4 april 2021, in de leeftijd van 75 jaar
Willem Muller, overleden op 5 mei 2021, in de leeftijd van 95 jaar
Cornelis Slob, overleden op 4 juni 2021, in de leeftijd van bijna 59 jaar
Anna Klazina Verwey-Kool, overleden op 28 aug 2021, in de leeftijd van 87 jaar
Ruth Rikkers, overleden op 10 sept. 2021, in de leeftijd van 78 jaar
Jacoba de Jager-Jongeneel, overleden op 21 okt. 2021, in de leeftijd van 93 jaar
Gerrit Schep, overleden op 2 nov. 2021, in de leeftijd van 83 jaar.
Catechisaties: Ook volgende week maandag en dinsdag zijn er weer catechisatie. Alle jonge mensen: van harte welkom op de bekende tijden.
Kindernevendienst: A.s. zondag zijn de groepen 1, 2 en 3 aan de beurt voor de kindernevendienst.
Zieken: Broeder Cor Pronk is ernstig ziek. We willen als gemeente rond hem, zijn vrouw en zijn kinderen heen staan met meeleven en vooral met ons gebed.
Doopaangifte: Volgende week maandag, 22 november, is er gelegenheid tot doen van doopaangifte.
Kring over Augustinus: De kring over Augustinus kon vorige week niet doorgaan. We wachten af tot de gedeeltelijke lockdown weer voorbij is.
Wat niet door gaat: Ook de kerkschoonmaak is opgeschort tot nader datum. Dit geldt ook voor de gemeenteavond die op maandag 22 november zou zijn.
Dank: Rond mijn verjaardag kreeg ik van meerdere kanten felicitaties, ook van buiten de gemeente. Veel dank ervoor. In verbondenheid, waar u ook bent.
Groet: Allen een hartelijke groet uit de pastorie, ook met het oog op komende zondag.

Ds. H. Klink