Kerkbezoek

Vanaf voorjaar 2020 hebben we te maken met een Corona-pandemie. Daarom zijn er helaas beperkingen om naar de kerk te gaan. U kunt de diensten altijd live volgen via kerkomroep of youtube. Om naar de kerk te gaan vragen we u te reserveren.
Gelukkig nemen de besmettingen af. De kerkenraad vind het daarom verantwoord om weer met meer mensen in de kerk bijeen te komen. We houden de algemene regels in acht, zoals bijvoorbeeld het bewaren van anderhalve meter afstand. Tijdens de morgendienst is er weer kinderopvang. De kerkenraad blijft de situatie volgen en past indien nodig de maatregelen aan. [update 28-05-2021]

Kerkgang
De kerkenraad heeft besloten om geen maximum meer te hanteren, maar over te gaan op een indeling waarbij er 1,5 meter wordt aangehouden tussen gezinnen. Dit komt neer op ca. 60 mensen, e.e.a. afhankelijk van de samenstellingen van de huishoudens. Zoals al het geval was, is er (nog) geen samenzang; er wordt gezongen door vier gemeenteleden. We gaan niet over tot het verplichten van mondkapjes. U kunt reserveren op de gebruikelijke wijze via reserveren@hervormdhoornaar.nl.

Reserveren
Het is nodig om vooraf te reserveren als u naar de kerk wilt komen. Dit is nodig om een een indeling te maken met maximale onderlinge afstanden en zodat u een plaatsnummer krijgt ten behoeve van een vlotte doorstroming bij binnenkomst. Ook is het nodig om te bepalen wie wel en wie niet naar de kerk kan wanneer meer mensen reserveren dan we kunnen toelaten.
Reserveren kan via reserveren@hervormdhoornaar.nl of door te bellen (of Whatsapp) naar de scriba op telefoonnummer 06 46106017 of naar broeder De Joode: 06 29396312 tussen 18:00h en 20:00h. Een paar dingen die belangrijk zijn:
– U kunt alleen voor de eerstvolgende zondag aanmelden
– Wilt u zich bij voorkeur voor vrijdagavond 19.00 uur aanmelden (vrijdagavond wordt de indeling gemaakt)
– Wilt u aangeven met hoeveel personen u wilt komen (per huishouden)
– Wilt u aangeven met hoeveel kinderen t/m 12 jaar u wilt komen.
– Wilt u aangeven of het voor de ochtend- en/of avonddienst is.
– Wilt u aangeven hoe we u kunnen bereiken (e-mailadres, telefoonnummer, app)
U ontvangt uiterlijk zaterdag bericht of er voldoende plaats is en waar u, als die er is, kunt zitten.

Protocol
Er zijn enkele zaken anders dan we gewend waren. zo is de garderobe gesloten, worden de kerkbanken om-en-om vrijgehouden en zijn deze genummerd. Er wordt geventileerd door natuurlijke ventilatie. Er staan raampjes tegen elkaar open. Tijdens de kerkdienst wordt er gezongen door enkele zangers. Er is hiervoor een protocol opgesteld door de kerkenraad. Een kerkenraadslid zal helpen om de gang van zaken volgens het protocol te laten verlopen. Het protocol bestaat uit een plattegrond met de gemaakte afspraken daarop ingetekend en een checklist/reserveringenlijst.Op de reserveringslijst wordt bijgehouden wie er in de dienst is geweest en waar deze hebben gezeten. Deze registratielijst wordt 4 weken bewaard.
Dit protocol wordt naar behoefte geactualiseerd op basis van opgedane ervaring en eventuele versoepelingen/maatregelen door de rijksoverheid.

Crèche/kinderopvang

Er is weer créche. Ook hier blijven er enkele aanpassingen van toepassing op de normale gang van zaken:

– Bij neusverkoudheid, hoesten of keelpijn, blijf thuis!
– Eén ouder naar binnen om het kind/ de kinderen te brengen of te halen.
– Het is verplicht uw handen te desinfecteren
– Looproute: via de hoofdingang naar binnen. Om de hoek direct rechts het ‘tussenlokaal’ inslaan. In de ‘grote’ zaal mogen (naast de oppassers) 3 ouders naar binnen. Is het vol, dan wacht je even in het ‘tussenlokaal’. Als je kind/ kinderen zijn afgeleverd ga je via de dubbele deuren naast de keuken weer naar buiten. Houdt hierbij rekening met eventueel binnenkomende ouders en houdt 1,5 meter afstand.
– Gelieve niet te blijven ‘hangen’ bij het brengen of ophalen van je kind/kinderen, zo blijft de ingang vrij.

Jeugdwerk
Het winterwerk seizoen is afgelopen. Hierdoor zijn er geen clubs en catechesaties op dit moment. Activiteiten kunnen plaatsvinden. We houden hierbij de regels aan van het RIVM.