Kerkbezoek

Vanaf voorjaar 2020 hebben we te maken met een Corona-pandemie. Daarom zijn er helaas nog steeds maatregelen van kracht. U kunt de diensten altijd live volgen via kerkomroep of youtube. De overheid heeft versoepelingen doorgevoerd vanwege de gunstige ontwikkeling van het Coronavirus. De kerkenraad versoepelt daarom ook de maatregelen in de kerk. Het is voortaan niet meer nodig te reserveren voor de kerkdiensten. De 1,5m regel wordt opgeheven. Alle banken zijn vrij om te gaan zitten, met uitzondering van enkele banken voor in de kerk. Op deze manier ontstaan er enkele zitplaatsen voor  mensen die wel afstand willen houden. Vanzelfsprekend blijft de kerkenraad de situatie volgen en past indien nodig de maatregelen aan. [update 30-09-2021]

Kerkgang
Het is niet nodig te reserveren voor de kerkdiensten. De 1,5m regel wordt opgeheven. Alle banken zijn vrij om te gaan zitten, met uitzondering van enkele banken voor in de kerk. Op deze manier ontstaan er enkele zitplaatsen voor  mensen die wel afstand willen houden. Samenzang zoals gebruikelijk, zij het een beperkt aantal coupletten.

Protocol
Er zijn enkele zaken anders dan we gewend waren. zo is de garderobe gesloten. Er wordt geventileerd door natuurlijke ventilatie. Er staan raampjes tegen elkaar open. Er is hiervoor een protocol opgesteld door de kerkenraad. Een kerkenraadslid zal helpen om de gang van zaken volgens het protocol te laten verlopen. Het protocol bestaat uit een plattegrond met de gemaakte afspraken.
Dit protocol wordt naar behoefte geactualiseerd op basis van opgedane ervaring en eventuele versoepelingen/maatregelen door de rijksoverheid.

Crèche/kinderopvang
Er is weer créche. Ook hier blijven er enkele aanpassingen van toepassing op de normale gang van zaken:

– Bij neusverkoudheid, hoesten of keelpijn, blijf thuis!
– Eén ouder naar binnen om het kind/ de kinderen te brengen of te halen.
– Het is verplicht uw handen te desinfecteren
– Looproute: via de hoofdingang naar binnen. Om de hoek direct rechts het ‘tussenlokaal’ inslaan. In de ‘grote’ zaal mogen (naast de oppassers) 3 ouders naar binnen. Is het vol, dan wacht je even in het ‘tussenlokaal’. Als je kind/ kinderen zijn afgeleverd ga je via de dubbele deuren naast de keuken weer naar buiten. Houdt hierbij rekening met eventueel binnenkomende ouders en houdt 1,5 meter afstand.
– Gelieve niet te blijven ‘hangen’ bij het brengen of ophalen van je kind/kinderen, zo blijft de ingang vrij.

Kindernevendienst
De kindernevendienst gaat weer beginnen. In de kerkenraad is besloten dat het voorlopig als volgt zal gaan: er wordt de komende tijd voor twee groepen kindernevendienst gegeven, de groepen 1,2,3 samen en de groepen 4,5,6 samen (dus niet tegelijkertijd). We beginnen zondag met groep 1,2,3; de week erop zijn de groepen 4,5, en 6 aan de beurt. Voor de oudste groepen van de basisschool (7 en 8) is er dus voorlopig geen kindernevendienst.

Jeugdwerk
Het winterwerk seizoen is weer begonnen. Er zijn geen maatregelen meer van kracht.