Gemeentenieuws week 46

Zondag 19 november
9.30 uur: ds. D. van den Born, Hei en Boeicop
18.30 uur: ds. H. Klink, met het Kerkkoor Hoornaar

Aanvangspsalm: a.s. zondag, v.m.:Psalm 119: 49; n.m.: gezang 277:
Collecten: A.s. zondag is de eerste collecte voor de diaconie. Deze is bestemd voor Kerk in Actie en wel voor Israël en de nood in Gaza. De tweede collecte is voor kerk en eredienst en de derde collecte voor het onderhoud van de pastorie.
Kindernevendienst: A.s. zondag is er kindernevendienst voor de groepen 4, 5, en 6 van de basisschool. Het kinderlied uit Weerklank is Gezang 595.
Oppasdienst: Op het rooster staan voor zondag a.s. mevrouw Jentina Schaap en Salomé Versteeg.
A.s. zondag: A.s. zondagmorgen is DV ds. Van den Born aanwezig en in de avond hoop ik zelf voor te gaan. Dan zal het Kerkkoor zingen.
Zondagavond dienst met Kerkkoor: We zijn blij dat het Kerkkoor Hoornaar, dat de laatste jaren versterkt is door jonge mensen, ook uit de gemeente, a.s. zondagavond in de dienst zal zingen. Zij zullen enkele gezangen zingen die passen bij de tekst en de preek en zo de boodschap van de dienst extra kracht bijzetten. Het zal gaan over Paulus’ reis naar Rome en de schipbreuk die hij leed bij Malta. Het is mooie stof, aansprekend voor onze eigen levensreis en voor de tijd waarin wij leven. Allen hartelijk welkom!
Eeuwigheidszondag: Ik geef alvast door dat het zondag 26 november de laatste zondag van het kerkelijk jaar zal zijn, de zgn. eeuwigheidszondag. In de morgendienst zullen dan de namen worden voorgelezen van de gemeenteleden die het afgelopen zijn overleden, in het licht van Christus die de dood overwon. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar in de Kerkbuurt te ontmoeten.
Zieken: De heer J. Slappendel, De Schans 49, kreeg vorige week te horen dat hij de komende tijd vaak naar het ziekenhuis zal moeten voor behandeling. We wensen hem veel sterkte toe, door Gods kracht en zegen. Als ik dit schrijf, is de heer A. van Bekkum (Hoge Giessen) al enige tijd ernstig ziek. Afgelopen zondagmorgen deden we voorbede voor hem en zijn vrouw. We wensen hen van harte toe dat zij iets van Christus’ nabijheid mogen ondervinden.
50 jaar getrouwd: We feliciteren Leen en Dikkie Buizert van harte met het feit dat zij op donderdag 16 november 50 jaar getrouwd zijn. Zij zijn dankbaar dat ze deze dag samen met hun kinderen en kleinkinderen en andere familieleden mogen beleven. De komende zomer hopen ze het mooie van deze dag uitgebreider te vieren. We gunnen het hun van harte dat zij dat zullen kunnen doen en dát in het huis waarvan in deze dagen de eerste heipalen zijn geslagen. We hopen dat de bouw voorspoedig zal gaan. God zegene hen allemaal.
Geboren: We zijn dankbaar met Maarten en Pauline Klink voor de geboorte van een zoontje en broertje (van Willem): Christoph Augustinus Gerardus. Christoph zal de roepnaam zijn. Het is een mooie naam. De betekenis is: (naam)drager van Christus. Passend bij de naam is de tekst, die op het kaartje staat: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken hen en zij volgen Mij.’ We wensen de ouders en Willem veel vreugde toe met hun zoontje en broertje, ook bij het groter worden – onder de zegen van Christus, die werkelijk de goede Herder is.
Verhuisd: Mevrouw G. van de Werken- Ooms is op 9 november verhuisd naar het. Verzorgingshuis Open Vensters in Ameide. Haar adres is: Pr. Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide Kamer 312. We zijn met haar en de familie dankbaar dat het mogelijk was om de verhuizing te maken en wensen haar veel goeds toe, onder Gods zegen.
Gelegenheidskoor Kerstzangavond: Ook dit jaar willen we weer met een gelegenheidskoor zingen tijdens de kerstavondzang in de kerk. We repeteren op zondag 24 november (na de ochtenddienst) en op 3, 10 en 17 december (waarschijnlijk na de avonddienst). Het zou fijn zijn als we met elkaar weer een mooi koor kunnen vormen. Iedereen uit het dorp is van harte welkom om mee te zingen! Opgeven kan bij Elisabeth van Leeuwen, elisabethvanleeuwen@gmail.com.
Bijbelkring: Volgende week dinsdag, 21 november, willen we als Bijbelkring weer bij elkaar komen. We bespreken samen 1 Thessalonicenzen 2. De vorige keer bleek hoe waardevol het is om de boodschap van deze brief samen door te nemen. Iedereen, jong en oud van harte welkom om 20.00 uur in de Kerkbuurt!
Kerkschoonmaak: Als ik dit schrijf is de kerkschoonmaak nog in gang. Maandag waren er veel mensen aanwezig. Dinsdag werd de muur, waar dat nodig was, bijgewerkt. En het is de bedoeling dat op woensdag het laatste werk gedaan zal worden. Veel dank aan iedereen! Het werk dat verzet is, zal a.s. zondag voor iedereen in de kerk zichtbaar zijn.
Soepbuffet: Het soepbuffet van vorige week heeft het prachtige bedrag van 500 euro opgebracht. Het is bestemd voor het orgel. Dat restauratie dringend nodig is, was ook zondag te merken. Des te dankbaarder zijn we voor de genoemde opbrengst.
Kerkauto: Als de kerkgang voor u een probleem is, kunt u met de auto gehaald en gebracht worden. Als u dat wenst, kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Alfred Hooikaas. Zijn telefoonnummer stond vorige week niet goed vermeld. Het is 0183 582358.
Reserveren Kerkbuurt: Als u/jij de Kerkbuurt wilt reserveren, neem dan contact op met de heer K.B. Bervoets. Het nieuwe adres van de familie Bervoets is: Giessenland 10. Zijn email is: kleis.bervoets@gmail.com ; telefoon: 06 47772105.
Groet: Een hartelijke groet uit de pastorie. Ik wens jongeren en ouderen een gezegende zondag. God zegene de gemeente.

Ds. H. Klink