Gemeentenieuws week 46

Zondag 20 november
9.30 uur: ds. H. Klink, eeuwigheidszondag
18.30 uur: ds. H.Z. Klink, Marken

Aanvangspsalm: a.s. zondag: v.m.: Psalm 121: 1, 4; n.m.: Psalm 96: 1.
Collecten: A.s. zondag is de eerste collecte een diaconie-collecte. De tweede collecte is voor kerk en eredienst en de uitgangscollecte is voor de verwarming van de kerk.
Oppasdienst: Voor zondag staan op het rooster mevrouw Marijke Koelewijn en Bente Mulder.
Kindernevendienst: Kindernevendienst is er a.s. zondag voor de groepen 4 en 5.
Eeuwigheidszondag: A.s. zondag is de zogenaamde eeuwigheidszondag. Op deze zondag zullen in de morgendienst de namen worden voorgelezen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. De prediking zal gaan over de verwachting van het eeuwige leven. In dit licht willen we aan hen denken. We gedenken:
Cornelis Martin Pronk, overleden op 23 november 2021, in de leeftijd van 58 jaar
Pietertje Egidia van Genderen- Rietveld, overleden op 13 december 2021, in de leeftijd van 83 jaar
Wouter Houweling Slob, overleden op 16 januari 2022, in de leeftijd van 81 jaar
Hermanus Teunis Roozendaal, overleden op 3 april 2022, in de leeftijd van 96 jaar.
We wensen elkaar en de gemeente een goede dienst toe, vooral ook de familieleden van hen die van ons heengingen en die bij ons te gast zijn.
Koffiedrinken na de kerkdienst: A.s. zondag is er gelegenheid om na afloop van de dienst in de Kerkbuurt samen koffie te drinken. Iedereen wordt van harte uitgenodigd. Ook de gasten die de kerkdienst bezoeken. Van harte welkom aan iedereen!
Vacature ouderling: De kerkenraad is dankbaar te kunnen melden dat Ed van Boheemen, De Schans 44, zijn verkiezing tot ouderling heeft aanvaard. De kerkenraad is opnieuw voltallig, iets wat werkelijk dankbaar stemt. Te zijner tijd zult u meer horen over de bevestigingsdienst. God zegene hem en zijn gezin, ook in het besluit dat hij nam.
Zieken: De heer G. de Jong (Fazantstraat) is ontslagen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat hij het naar omstandigheden goed maakt. God zegene hem en zijn vrouw en iedereen die bij hen hoort.
Huwelijksdienst: Ik geef alvast door dat op vrijdag 9 december a.s. Gert Boon en Caroline van Dijk (uit Hoogblokland) in het huwelijk hopen te treden. We hebben meerdere goede en mooie gesprekken gehad over het huwelijk en de rijkdom daarvan. Het huwelijk zal DV voltrokken worden in het gemeentehuis te Hoornaar, om 12.00 uur en de kerkelijke bevestiging zal zijn om 13.30 uur. We feliciteren hen met hun voornemen te gaan trouwen en zijn dankbaar dat zij de Here God daarover een zegen willen vragen. U wordt alvast hartelijk uitgenodigd om deze dienst mee te maken.
Jeugddienst: Ik wijs onze jonge mensen en de hele gemeente alvast op de jeugddienst van 4 december a.s. in de avond. Hartelijk welkom!
Gelegenheidskoor Kerstzangavond!: Dit jaar willen we graag weer een gelegenheidskoor vormen voor de kerstzangavond. Houd je ervan om te zingen of bespeel je een instrument: meld je dan aan via kerstnachtdiensthoornaar@gmail.com Graag je mobiele telefoonnummer vermelden in de mail. Met het gelegenheidskoor willen we een aantal kerstliederen ten gehore brengen. We zullen een aantal keer bij elkaar komen om te oefenen. Dit zal zijn op: zondagavond 20 november na de dienst, zondagmorgen 27 november na de dienst, zondagavond 11 december na de dienst en zondagmorgen 18 december na de dienst. Doe jij ook mee? We hopen op een mooie opkomst.
Gemeenteavond: We zien terug op een mooie gemeenteavond. Het was boeiend, mooi en inspirerend uit de eerste hand te horen van het werk van Het Passion in de Achterhoek, onder mensen die te maken hebben met een verslavingsproblematiek. Het was ook goed om sommige dingen met u als gemeente af te wegen, ondermeer over de manier waarop het Heilig Avondmaal bediend wordt. Dank voor uw/jouw komst!
Apocriefenkring: Volgende week dinsdag, 22 november, willen we voor het eerst weer als apocriefenkring bij elkaar komen. Om 20.15 uur zijn we welkom bij mevrouw Anneke van Driel, Dorpsweg 125. We willen nadenken over de Wijsheid van Salomo, hoofdstuk 1.
Verantwoording kerkrentmeesters: De dankdagcollecte bedroeg met de nalezing en overschrijvingen via de bank € 2.872,57 Alle gevers hartelijk dank.
Contactcommissie: Volgende week dinsdag 22 november a.s. hopen we als contactcommissie bij elkaar te komen. Allen welkom.
Reserveren Kerkbuurt: Als u/jij de Kerkbuurt wilt reserveren, neem dan contact op met de heer K.B. Bervoets, De Schans 57, email: kleis.bervoets@gmail.com ; telefoon: 06 47772105.
Groet: God zegene de gemeente, ook a.s. zondag tijdens de diensten.

Ds. H. Klink.