Gemeentenieuws week 45

Zondag 12 november
9.30 uur: ds. H. Klink, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. H. Klink voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Aanvangspsalm: a.s. zondag, v.m.: Psalm 135: 1; n.m.: Psalm 97: 5.
Collecten: A.s. zondag is de eerste collecte voor de diaconie. Deze is bestemd voor de stichting Compassion. Ook de avondmaalscollecte heeft deze bestemming (Compassion is een internationale, christelijke kindsponsororganisatie. Wereldwijd zijn er meer dan 2,3 miljoen kinderen opgenomen in zogenaamde Compassion-projecten. Compassion werkt altijd samen met de lokale kerk en uitsluitend met lokale medewerkers). De tweede collecte is voor kerk en eredienst en de derde collecte voor het onderhoud van de kerk.
Kindernevendienst: A.s. zondag is er kindernevendienst voor de groepen 0, 1, 2 en 3 van de basisschool. Het kinderlied uit Weerklank is Gezang 595.
Oppasdienst: Op het rooster staan voor zondag a.s. mevrouw Ilona Bijl en Amira Bolier.
A.s. zondag: A.s. zondagmorgen zal DV het Heilig Avondmaal bediend worden. Aan het Avondmaal proeven en zien we iets van het landschap van de eeuwigheid: het hemelse Jeruzalem. De Here Jezus opent onze ogen ervoor. Als we in aanraking komen met Hem, begint het licht van de hemel te gloren. Hij geeft de toegang ertoe, door zijn lijden en sterven en zijn opstanding. Een grotere liefde is niet denkbaar. In een tijd, die zoveel spanning met zich meebrengt wereldwijd, is het een zegen bij en uit dit perspectief te leven. God geve ons een goede zondag!
Jeugddienst: Met dankbaarheid zien we terug op de jeugddienst. Ook mooi dat er een koortje en een muziekgroepje was uit de eigen gemeente!
Zieken: In het UMC is voor nader onderzoek geweest de heer J. Slappendel, De Schans 49. We wensen hem veel sterkte toe nu er veel onzekerheid is over zijn gezondheid. We leven met hem en andere gemeenteleden mee in ons gebed.
Gelegenheidskoor Kerstzangavond: Ook dit jaar willen we weer met een gelegenheidskoor zingen tijdens de kerstavondzang in de kerk. We repeteren op zondag 24 november (na de ochtenddienst) en op 3, 10 en 17 december (waarschijnlijk na de avonddienst). Het zou fijn zijn als we met elkaar weer een mooi koor kunnen vormen. Iedereen uit het dorp is van harte welkom om mee te zingen! Opgeven kan bij Elisabeth van Leeuwen, elisabethvanleeuwen@gmail.com.
Kerkschoonmaak: de kerkschoonmaak is dit jaar op maandag 13 en dinsdag 14 november. We doen graag een beroep op u en jou om mee te doen. U kunt zich aanmelden bij Ria en Kees Verspui, 0184-651503. Mogen we op u en jou, als gemeente rekenen?
Dankdagcollecte (I): M.b.t. de collecten heb ik me afgelopen zondag vergist. De derde collecte had moeten zijn : nalezing dankstond. Ik wijs u er graag op, omdat u daar wellicht op had gerekend. U kunt, mocht u daarvoor extra hebben willen geven, uw gave natuurlijk overmaken naar de kerkrentmeesters. Van hen kreeg ik het volgende bericht:
Dankstandcollecte (II): De dankdagcollecte en de nalezing dankstond heeft tot heden € 2.392,05 opgebracht. Alle gulle gevers hartelijk dank.
Soepbuffet: We gaan weer soep eten met elkaar! Vrijdag 10 november staan er weer verschillende soorten soepen voor u klaar. Voor de kinderen zijn er de bekende pannenkoeken. Opgeven kan via het opgave formulier dat bij de Zaaier zit, via de website of via de mail kan ook: ackerkbuurt@gmail.com. We zien jullie graag op 10 november tussen 17.00-20.00 uur.
Concert Martin Mans: Volgende week woensdag, 15 november, zal in de kerk een concert gegeven worden door The Martin Mans Formation o.l.v. Martin Mans. Het concert begint om 20.00 uur. Iedereen welkom! Zie verder de rubriek agenda in deze Zaaier.
Collectebonnen: Volgende week donderdag, kunnen er weer collectebonnen worden gekocht. U krijgt daarvoor de gelegenheid van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk. De kaartverkoop van mevrouw Bresser gebeurt thuis. Zij wil, desgevraagd, ook kaarten aan huis brengen. Haar telefoonnummer is 582205. De opbrengst ervan is bestemd voor Kerkbuurt.
Verjaardagsfonds: Voor het verjaarsdagsfonds is in de maand oktober € 306,50 gegeven. Hartelijk dank daarvoor!
Luiers voor Lesbos: Door alle ingrijpende dingen die op dit moment in de wereld gebeuren is er nauwelijks meer aandacht voor de eindeloze stroom vluchtelingen die aankomen op Lesbos, maar hulp blijft onverminderd nodig! Vooral baby’s, kleine kinderen en moeders zijn erg kwetsbaar en missen vaak de meest basale hygiëneproducten. Dit is dan ook de reden dat wij de hele maand november inzamelpunt voor de actie ‘Luiers voor Lesbos’ van Christian Refugee Relief zijn. Helpt u ook mee? Breng dan luiers, billendoekjes, maandverband of incontinentiemateriaal langs bij familie Herrera aan de Groeneweg 26. Heel hartelijk dank!
Kerkauto: Tijdens de kerkenraadsvergadering werd besloten nog eens onder uw aandacht te brengen dat u, als het gaan naar de kerk voor u een probleem is, met de auto gehaald en gebracht kunt worden. Als u dat wenst, kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Alfred Hooikaas, tel 0183 582058.
Reserveren Kerkbuurt: Als u/jij de Kerkbuurt wilt reserveren, neem dan contact op met de heer K.B. Bervoets. Het nieuwe adres van de familie Bervoets is: Giessenland 10. Zijn email is: kleis.bervoets@gmail.com ; telefoon: 06 47772105.
Persoonlijk: Vorige week was ik jarig. Ik ontving meerdere wenskaarten en ook attenties, ook van buiten Hoornaar. Hartelijk dank daarvoor!
Groet: Een hartelijke groet uit de pastorie en vooral ook een gezegende zondag gewenst.

Ds. H. Klink
.