Gemeentenieuws week 44

Zondag 5 november
9.30 uur: ds. H. Klink, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: kand. J. Mostert, Leerdam, jeugddienst

Aanvangspsalm: a.s. zondag, v.m.: Psalm 65: 1; n.m.: Psalm 67: 1.
Collecten: A.s. zondag is de eerste collecte voor de diaconie. Deze is bestemd voor het plaatselijke jeugdwerk. De tweede collecte is voor kerk en eredienst en de derde collecte voor het orgel.
Kindernevendienst: A.s. zondag is er kindernevendienst voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Het kinderlied uit Weerklank is Gezang 595.
Oppasdienst: Op het rooster staan voor zondag a.s. mevrouw Henriëtte van Butselaar en Anna van Leeuwen.
Voorbereiding Heilig Avondmaal: A.s. zondagmorgen hoop ikzelf voor te gaan. We willen ons voorbereiden op het Heilig Avondmaal dat DV op zondag 12 november gevierd zal worden. Christus is de Gastheer in ons midden. Wat een zegen, juist ook in onze tijd om iets van zijn rust en vrede te ontvangen, door Zijn aanwezigheid.
Jeugddienst: In de avonddienst gaat kandidaat Mostert voor. Hij is geen onbekende, aangezien hij stage liep in de gemeente van Hoornaar. De dienst is voor de hele gemeente, maar extra aandacht gaat uit naar onze jonge mensen, die samen met anderen een gelegenheidskoor hebben gevormd. Het thema is: het volgen van Christus. Jongeren en ouderen: allemaal uitgenodigd.
Censura morum: In verband met het Heilig Avondmaal is er volgende week dinsdag, 7 november, gelegenheid tot censura morum van 19.30 tot 20.00 uur aan de pastorie.
Catechisatie: Volgende week zullen de catechisaties weer plaatsvinden op de bekende tijden. Alle jonge mensen welkom!
Kringwerk: Volgende week dinsdag, 7 november, zal voor het eerst de Opvoedingskring weer bij elkaar komen. We willen het hebben over opvoeding bij Luther en bij de Lutherse denker Sören Kierkegaard. De laatste leefde in de eerste helft van de 19e eeuw. Er valt over zijn leven en zijn werk zoveel moois te vertellen. Hij schreef heel moeilijk, maar ook heel eenvoudig, juist ook over wat er in jonge mensen om kan gaan. Toen ik jong was, las ik Kierkegaard heel intensief en ik heb me aan hem opgetrokken. Ik wil graag het nodige over hem vertellen. Het is mooi dat veel van zijn werk de laatste jaren in het Nederlands (uit het Deens) vertaald wordt. Zo kunnen we ook enkele fragmenten van hem lezen. Graag zie ik u en jou volgende week om 20.00 uur in de Kerkbuurt.
Kerkenraad: Volgende week maandagavond zal er een kerkenraadsvergadering zijn. De vergadering begint om 20.15 uur.
Kerkbuurt: Heeft een poosje geduurd. Maar we zijn dankbaar, blij en tevreden met de opfrisbeurt aan de Kerkbuurt. Nieuw meubilair, nieuwe vloerbedekking, geverfd en schoongemaakt.
De beheersters en vele vrijwilligers/sters allemaal hartelijk dank. Ook van degene waarvan we gulle gift ontvingen voor de vloerbedekking hartelijk dank.
De Kerkrentmeesters
Kerkschoonmaak: de kerkschoonmaak is dit jaar op maandag 13 en dinsdag 14 november. We doen graag een beroep op u en jou om mee te doen. U kunt zich aanmelden bij Ria en Kees Verspui, 0184-651503. Mogen we op u en jou, als gemeente rekenen?
Soepbuffet: We gaan weer soep eten met elkaar! Vrijdag 10 november staan er weer verschillende soorten soepen voor u klaar. Voor de kinderen zijn er de bekende pannenkoeken. Opgeven kan via het opgave formulier dat bij de Zaaier zit, via de website of via de mail kan ook: ackerkbuurt@gmail.com. We zien jullie graag op 10 november tussen 17.00-20.00 uur.
Reserveren Kerkbuurt: Als u/jij de Kerkbuurt wilt reserveren, neem dan contact op met de heer K.B. Bervoets. Het nieuwe adres van de familie Bervoets is: Giessenland 10. Zijn email is: kleis.bervoets@gmail.com ; telefoon: 06 47772105.
Groet: Ik groet u allemaal hartelijk en wens iedereen een goede, gezegende zondag toe.

Ds. H. Klink