Gemeentenieuws week 29

Zondag 23 juli
9.30 uur: ds. H. Klink
18.30 uur: ds. A.J. Sonneveld, Lopik

Zondag 30 juli
9.30 uur: ds. P. de Jong, Rotterdam
18.30 uur: ds. H. Klink

Aanvangspsalm: a.s. zondag: v.m.: Psalm 33: 1; n.m.: Psalm 67: 1; zondag 30 juli: v.m. Psalm 89: 1; n.m.: Psalm 84: 1.

Collecten: A.s. zondag is de eerste collecte voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerk en eredienst en de derde collecte voor het onderhoud van de kerk. Op zondag 30 juli wordt gecollecteerd voor de diaconie, voor kerk en eredienst en voor het onderhoud van het orgel.

Kindernevendienst: Tijdens de zomervakantie van de basisschool zal er geen kindernevendienst zijn.

Oppasdienst: Op het rooster staan voor zondag a.s. mevrouw Henriëtte Butselaar en Benthe Mulder en voor zondag 30 juli mevrouw Ilona Bijl en Nathalie Looijen.

Rondom de diensten: De vakantietijd is aangebroken. Het is te merken in het dorp en op de weg. Het is ook te merken op de zondagen. Ook al zijn we met minder, we zijn dankbaar dat we elkaar kunnen ontmoeten en vooral dat we ons op kunnen trekken aan het Woord van God, dat uitzicht, vrede en dankbaarheid in onze harten en huizen brengt. Goede zondagen gewenst

Zieken: Mevrouw F.G. Slob-Bikker, uit het Wozoco, is thuisgekomen uit het ziekenhuis. De heer H. Damsteeg is gelukkig weer wat opgeknapt. Hij is inmiddels verhuisd uit Sliedrecht naar het Gasthuis in Gorinchem. God zegene onze zieken, ook degenen die thuis zijn en regelmatig naar het ziekenhuis moeten gaan.

Vrijwillige bijdrage: De kerkrentmeesters willen u/jou van harte bedanken voor het bedrag dat u/jij schonk voor de vrijwillige bijdrage. Het resultaat is nog niet helemaal in beeld maar wat tot nu toe is toegezegd of overgemaakt stemt ons dankbaar. Vooral omdat het werk van de Here Christus in de gemeente en in het dorp doorgang kan vinden. God zegene het!

Twee mooie giften: De kerkrentmeesters ontvingen de afgelopen weken twee keer de mooie gift van € 500,-, De ene is bestemd voor de restauratie van het orgel, de andere voor de pastorie. Heel veel dank hiervoor!

Collectebonnen: Donderdag 3 augustus kunnen er weer collectebonnen worden gekocht. U krijgt daarvoor de gelegenheid van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk. De kaartverkoop van mevrouw Bresser gebeurt thuis. Haar telefoonnummer is 582205. De opbrengst ervan is bestemd voor Kerkbuurt.

Groet: Ik wens u en jou allemaal veel goeds. God zegene de wereld en vooral ook de Kerk van onze Here Jezus Christus. Laten we elkaar als broeders en zusters vasthouden, bemoedigen en aansporen om de weg te gaan die de Here Christus ons wijst, de weg in zijn nabijheid en achter Hem aan.

Ds. H. Klink