Gemeentenieuws week 22

Zondag 6 juni

9.30 uur: ds. H. Klink, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. B.M. van den Bosch, Linschoten

Aanvangspsalm: a.s. zondag v.m. Psalm 122: 1; n.m. Psalm 95: 1.

Collecten: De eerste collecte a.s. zondag is bestemd voor de diaconie, de tweede voor kerk en eredienst en uitgangscollecte voor het onderhoud van het orgel.

Voor de collecten en uw gaven: Voor uw gaven op zondag: het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL 70 RABO 0346 3533 00, het rekeningnummer van de diaconie: NL 57 RABO 0346 3106 60.

Doopdienst: A.s. zondagmorgen zal DV de Heilige Doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente (zie onder). Gelukkig kunnen er sinds vorige week weer meer mensen in de kerk bijeenkomen. Geeft u zich vooral ook op, ook voor de morgendienst. In de gemeente hoor ik mensen zeggen dat ze, als er een doopdienst is, terughoudend zijn om dat te doen, omdat de familie van de doopouders voorrang heeft. Dat laatste is waar, maar toch: als iedereen dat zegt, zouden zij er ‘alleen’ zijn. En dat kan niet de bedoeling zijn! Degenen die de indeling maken zullen u vanzelf op de hoogte stellen als er ’s ochtends geen plaats meer zou zijn. Daarom schrijf ik nog eens wat ook vorige week in de Zaaier stond:

Uitnodiging: De kerkenraad nodigt u van harte uit om u ruimschoots op te geven voor de komende zondag. Het zou prachtig zijn als de kerk weer voller wordt, als een start naar (hopelijk) weer een ‘normale’ situatie. Voor eventuele aanpassingen m.b.t. kerkdienst kunt u kijken op de website.

Avonddienst: Ik wijs u graag op de avonddienst. Tijdens deze dienst zal er voorbereiding zijn op het Heilig Avondmaal dat op zondag 13 juni DV gevierd zal worden. In de avond is ds. Van den Bosch uit Linschoten te gast.

Oppasdienst: A.s. zondag zal de oppasdienst door mevrouw Thirza Wondergem en Amira Bolier worden waargenomen.

Crèche: A.s. zondag zal er opnieuw crèche worden gehouden. Ouders kunnen hun kleine kinderen weer in de Kerkbuurt brengen, om zelf de kerkdienst te kunnen bezoeken.

Bediening Heilige Doop: A.s. zondag zal DV de Heilige Doop bediend worden aan Norah Jongeneel, dochtertje van Peter en Maria Jongeneel. Zij werd geboren op 13 februari in Gorinchem en aan Evere Catharina Elizabeth van Oenen, dochtertje van Gerard en Annette van Oenen. Zij werd geboren op 16 maart jl. in Gorinchem geboren. We zien uit naar een dankbare dienst.

Zieken: We leven mee met de zieken uit de gemeente. Mevrouw A. Slob, De Schans 92, verblijft in het Gasthuis in Gorinchem. We denken in ons gebed ook aan andere zieken, die ofwel zijn opgenomen ofwel regelmatig naar het ziekenhuis moeten gaan.

Gift: De diaconie ontving een gift van € 50,-, waarvoor hartelijk dank!

Groet: Een hartelijke groet uit de pastorie!

Ds. H. Klink