Gemeentenieuws week 13

Zondag 4 april
9.30 uur: ds. H. Klink
18.30 uur: ds. C.M. Baan, Nieuwpoort

Aanvangspsalm: a.s. zondag v.m. Psalm 149: 1; n.m. Psalm 21: 7.
Collecten: A.s. zondag is de eerste collecte een diaconie-collecte. Deze is bestemd voor het Leger des Heils. De tweede collecte is voor kerk en eredienst en de uitgangscollecte is voor het onderhoud van de kerk.
Voor de collecten en uw gaven: Voor uw gaven op zondag: het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL 70 RABO 0346 3533 00, het rekeningnummer van de diaconie: NL 57 RABO 0346 3106 60.
Rondom de diensten: A.s. zondag beginnen de kerkdiensten overal ter wereld met de woorden: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’; in Europa, Amerika, ook in China, Afrika en het Midden-Oosten, in landen waar vrijheid is en in landen waar de kerk gevaar loopt of onderdrukt wordt. ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. Ook in Hoornaar vieren we het Paasfeest. Pasen zegt dat we ondanks verdriet dat ons kan treffen niet meer hoeven te leven onder een wolkendek. Christus leeft en is bij ons. Hij komt naar ons toe, keer op keer, zoals Hij dat deed op de dag van zijn opstanding bij zijn discipelen. En…altijd weer trekt Hij ons omhoog waardoor we meer en meer gaan we zien van de glorie die op ons wacht – áls we Hem volgen.
Overleden: Vorige week woensdag, 24 maart, is in Leerdam overleden de heer Abraham Arie Teeuw. De heer Teeuw verhuisde ruim twee jaar geleden naar Vissersland 24 in Hoornaar. Voordien woonden hij en zijn vrouw, die in 1999 overleed, in Schelluinen en Hardinxveld Giessendam. De laatste weken werd hij verpleegd in het Hospice in Leerdam. De heer Teeuw was een rustige, oprechte man. Doordat hij zwak was, waren de bezoeken die ik bracht kort. Maar in het korte bestek waren er dankbare momenten. Dat was wanneer de bijbel ter sprake kwam, vooral enkele teksten uit de Psalmen en enkele woorden van Christus. Afgelopen dinsdag, 30 maart, vond de begrafenis plaats, na een afscheidsdienst, die gehouden werd in het zalencentrum (om 13.30 uur). Centraal stond Psalm 23. We denken aan zijn kinderen en kleinkinderen en mevrouw Wil de Graaf, die de laatste jaren van zijn leven met hem optrok en hem in het hospice dagelijks bezocht. God zegene hen allemaal. De heer Teeuw is 81 jaar geworden.
Zieken: De heer Cor Pronk, Gruttostraat 4 en Ruth Rikkers, Dorpsweg 127 moeten nog steeds regelmatig naar het ziekenhuis voor een kuur.
Collectebonnen: Volgende week donderdag, 8 april, kunnen er weer collectebonnen worden gekocht. U krijgt daarvoor de gelegenheid van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk. De kaartverkoop van mevrouw Bresser gebeurt thuis. De opbrengst ervan is bestemd voor de Kerkbuurt.
Diensten: Voor informatie over de diensten doet u er het best aan de website in de gaten te houden.
Groet: Een hartelijke groet uit de pastorie. Mijn vrouw en ik wensen u en jou goede Paasdagen toe.

Ds. H. Klink