Gemeentenieuws week 12

Zondag 28 maart
9.30 uur: ds. H. Klink
18.30 uur: ds. P. Vroegindeweij, Lexmond
Maandag 29 maart
19.30 uur: vesper
Dinsdag 30 maart
19.30 uur: vesper
Woensdag 31 maart
19.30 uur: vesper
Witte Donderdag
19.30 uur: ds. H. Klink – bediening Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. H. Klink – bediening Heilig Avondmaal
zaterdag 3 april
19.30 uur: vesper

Aanvangspsalm: a.s. zondag v.m. Psalm 135: 11; n.m. Psalm 111: 2.
Collecten: A.s. zondag is de eerste collecte een diaconie-collecte. De tweede collecte is voor kerk en eredienst en de uitgangscollecte is voor de verwarming van de kerk. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn de collecten voor de diaconie, kerk en eredienst en het onderhoud van de kerk. De diaconiecollecte èn de avondmaalscollecte zijn dan voor de IZB.
Voor de collecten en uw gaven: Voor uw gaven op zondag: het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL 70 RABO 0346 3533 00, het rekeningnummer van de diaconie: NL 57 RABO 0346 3106 60.
Rondom de diensten: In normale omstandigheden is Palmzondag de zondag waarop gemeenteleden belijdenis doen van het geloof. We hopen dat een dergelijke dienst later in het jaar gehouden kan worden.
Stille Week vespers: In de ‘Stille week’, de week van Palmpasen en Goede Vrijdag zullen er op maandag-, dinsdag-, woensdag- en zaterdagavond vespers worden gehouden. Er is een korte schriftlezing en een korte overdenking en er worden enkele liederen gezongen. De vespers beginnen om 19.30 uur. U kunt deze vespers meemaken via de beeld-en geluidverbinding. Het is mooi en heel betekenisvol om in de Stille Week van dag tot dag stil te staan bij de weg die Christus ging naar het kruis van Golgotha en de hof van Jozef van Arimathea. We komen onder de indruk van wat Hij over had voor ons en ons behoud. God zegene ons in de Stille Week.
Stille Week kerkdiensten: Op Witte donderdag en op Goede Vrijdag zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. Op de donderdag voorafgaand aan Goede Vrijdag stelde de Here Christus het Heilig Avondmaal in. De diensten zullen beginnen om 19.30 uur. Zelf hoop ik in beide diensten voor te gaan. U kunt zich opgeven voor de diensten bij de scriba, ouderling Koelewijn, scriba@hervormdhoornaar.nl Als u aangeeft of u beide diensten aanwezig zou kunnen zijn, een voorkeur hebt voor één van beide diensten of een van beide diensten niet kunt, maakt dat het maken van een indeling voor de kerkenraad gemakkelijk. Wilt u ook aangeven of u deel wilt nemen aan het Heilig Avondmaal. U kunt zich opgeven voor a.s. dinsdagavond 30 maart a.s.
Zieken: De heer A.A. Teeuw verblijft in het hospice in Leerdam. Hij is ernstig ziek. Mevrouw J. de Jager– Jongeneel, is ontslagen uit het ziekenhuis en is weer in De Laak in Lexmond. Mevrouw Annette van Oenen, Minkeloos 24b, werd opgenomen en is weer ontslagen uit het ziekenhuis. De heer Cor Pronk, Gruttostraat 4 en heer Ruth Rikkers, Dorpsweg 127 ondergaan behandelingen. We leven met de zieken mee, ook met diegenen die langdurig ziek zijn.
25 jaar getrouwd: Van harte feliciteren we Cees en Nicole Versteeg, Dorpsweg 114, en hun kinderen met het feit dat zij a.s. maandag, 30 maart DV 25 jaar getrouwd zullen zijn. Met veel dankbaarheid kijken zij terug op de 25 jaren die achter hen liggen. Veel hebben zij en hun kinderen mogen ontvangen uit de hand van de Here God. In de vreugde die dat geeft, willen zij de gemeente graag laten delen. We feliciteren hen van harte en wensen hen een heel mooie dag toe. Graag betrekken we ook hun familie in onze felicitatie. De God van alle vrede zij met hun, ook in de toekomst. We zingen het regelmatig in de kerk, maar ook nu haal ik het lied graag aan: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn!’
Catechisaties: Er zal volgende week geen catechisatie zijn. De belijdeniscatechese gaat wel door.
Doopaangifte: Volgende week maandag is er gelegenheid tot doopaangifte, van 18.30 tot 19.00 uur in de pastorie. U kunt ook mailen: h.klink@solcon.nl
Censura morum: Volgende week maandag is er gelegenheid tot censura morum van 18.00 uur tot 18.30 uur in de pastorie.
Diensten: Voor informatie over de diensten doet u er het best aan de website in de gaten te houden.
ZOA collecte: Voor het tweede jaar kan de huis aan huis collecte niet doorgaan, en wordt het weer een online collecte van 29 maart – 3 april. Toch wil ik de nood van onze naaste onder uw aandacht brengen, de rampen en de vluchtelingen waar ZOA hulp verleent. Voor ons is het al vaak een moeilijke tijd, maar we kennen de schrijnende beelden van onze naasten in nood. Als u digicollect.zoa.nl aanklikt komt u de collecte bus tegen. Vind u het te moeilijk, elke euro die u in mijn brievenbus doet maak ik voor u over, van harte aanbevolen!
Nel Wonink
Groet: Een hartelijke groet uit de pastorie aan u allemaal, ook aan de jonge mensen.

Ds. Klink