Gemeentenieuws week 11

Zondag 21 maart
9.30 uur: ds. H. Klink
18.30 uur: ds. H. E. Veldhuijzen, Schelluinen

Aanvangspsalm: a.s. zondag v.m. Psalm 89: 6; n.m. Psalm 63: 2.
Collecten: A.s. zondag is de eerste collecte een diaconie-collecte. Deze is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. De tweede collecte is voor kerk en eredienst en de uitgangscollecte is voor het onderhoud van de kerk.
Voor de collecten en uw gaven: Voor uw gaven op zondag: het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL 70 RABO 0346 3533 00, het rekeningnummer van de diaconie: NL 57 RABO 0346 3106 60.
Rondom de diensten: In normale omstandigheden zou a.s. zondag de afsluiting van het winterwerk plaatsvinden. Dit is nu natuurlijk niet het geval. Omdat er meerdere weken van catechisatie zijn uitgevallen, wil ik volgende week maandag nog catechisatie geven. De belijdeniscatechese gaat ook voorlopig nog door. Het zou fijn zijn als rond de Pinksteren de situatie weer zo ‘normaal’ is geworden dat in die tijd de belijdenisdienst zal kunnen plaatsvinden.
Gedoopt: Zondag 14 maart jl. is de Heilige Doop bediend aan twee kinderen uit de gemeente: Femke Janna Bartje Bogaard, dochtertje van Joost en Marjan Bogaard, De Schans 81 (geboren op 4 januari 2021) en Sophia Alicia Beatrice Neuteboom, dochtertje van Maarten en Marijse Neuteboom, Dorpsweg 127 (geboren op 10 januari 2021).
Zieken: Mevrouw J. de Jager– Jongeneel, De Laak 31b Lexmond is gevallen en heeft haar heup gebroken. Zij is deze week geopereerd in het ziekenhuis te Gorinchem, waar zij, als ik dit schrijf, verblijft. Mevrouw M.C. Trouwborst-Touwslager, Groeneweg 22, moest de afgelopen dagen naar het ziekenhuis voor een onderzoek. Omdat de tumor waar zij jaren geleden aan behandeld is, uitzaaiingen veroorzaakte, zal zij aan het eind van deze week een gesprek hebben met een oncoloog. We leven intens met de zieken mee, ook in ons gebed. Dat geldt ook de heer A.A. Teeuw, die in het hospice in Leerdam verblijft en de heer Cor Pronk, Gruttostraat 4 en heer Ruth Rikkers, Dorpsweg 127.
Geboren: Dankbaar maken Gerard en Annette van Oenen bekend dat zij de trotse ouders zijn geworden van een dochtertje: Evere Catharina Elizabeth. Elizabeth werd geboren op dinsdag 16 maart jl. in Gorinchem. We feliciteren hen van harte en zijn met hen dankbaar dat alles goed is gegaan. Ook de andere kinderen feliciteren we met hun kleine zusje. In de namen hebben de ouders een mooie boodschap gelegd. Evere betekent ‘dapper’, Catharina ‘zuiver’ en Elizabeth dat ‘God degene is in wie wij rust, steun en geborgenheid vinden’. Het doet denken aan het doopsformulier waarin we bidden dat onze kinderen vroom (en dat betekent in het oud-Nederlands ‘dapper’) tegen de zonde zullen strijden en zullen overwinnen om op die manier eenmaal zuiver voor God te komen (in de hemel). Hoe ánders kan dat in deze wereld dan door de ontmoeting en het leven met de Here Jezus Christus, die de kinderen geborgenheid biedt en beschutting tegen alle invloeden die onzuiver zijn. Mooi om de kinderen al vroeg veel bij te brengen van wie de Here Christus is en van wie Hij voor hen wil zijn, in hun hele leven: een herder die om hen geeft en voor hen uit wil gaan, totdat Hij hen gebracht heeft in de schaapskooi – het Koninkrijk van God.
Stille Week: In de ‘Stille week’, de week van Palmpasen en Goede Vrijdag is het de bedoeling dat er elke avond een korte vesper plaatsvindt in de kerk. Er zal een gedeelte uit de Bijbel gelezen worden uit het Lijdens-evangelie en een kort gebed zal worden uitgesproken. Ik geef u dit alvast door. De uitzendingen zullen zijn om 19.30 uur. Verdere informatie volgt volgende week.
Catechisaties: Ook volgende week is er weer catechisatie op de uren die we de laatste maanden aanhielden: van 19.00 uur tot 19.40 uur groep 1 en van 19.45 tot 20.25 uur groep 2. Ook de belijdeniscatechisatie gaat volgende week door. De jonge mensen worden verwacht in de Kerkbuurt.
Diensten: Voor informatie over de diensten doet u er het best aan de website in de gaten te houden.
Verantwoording kerkrentmeesters: In de maand februari bedroegen de collecten € 1367,70. Er kwam een gift binnen van € 25,00. Hartelijk dank voor uw gaven.
Giften: Ik ontving een gift van 50 euro tvb. Hartelijk dank daarvoor!
Groet: Een hartelijke groet uit de pastorie aan u allemaal, ook aan de jonge mensen.

Ds. Klink