Gemeentenieuws week 9

Zondag 16 februari
9.30 uur: ds. M. Batenburg, Gouda
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, Giessenburg

Aanvangspsalm: v.m. Psalm 87: 1; n.m. psalm 27: 1
Collecten: A.s. zondag is de eerste collecte voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerk en eredienst, de uitgangscollecte is voor het plaatselijk jeugdwerk. Graag bij u aanbevolen.
Rondom de diensten: A.s. zondag gaan twee gastvoorgangers voor. Voor a.s. zondagavond stond ik aanvankelijk op het rooster, maar dit is veranderd, nadat ds. Dubbelman uit Giessenburg me vroeg of ik met hem wilde ruilen. Goede diensten toegewenst.
Terugblik: Het was mooi afgelopen zondag zoveel kinderen van de basisschool in de kerk te zien. Ook mooi om stil te staan bij de gelijkenis van het huis op de rots. Het was ook interessant en goed te horen wat Anniëlle en Nadiah de Jager en Henriet den Dunnen deden en doen voor World Servants.
Oppasdienst: Op het oppasrooster staan voor a.s. zondag Rolinka en Marinus Slingerland.
Kindernevendienst: A.s. zondagmorgen is er kindernevendienst voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool.
Zieken: Vorige week maandag is ouderling-kerkrentmeester L. de Joode opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Alles is goed gegaan. We zijn daar dankbaar voor.
Vacature diaken: De kerkenraad heeft uit de binnengekomen namen het volgende dubbeltal (in alfabetische volgorde) opgesteld voor de vacature diaken: de heer D.T.H. de Jager, Groeneweg 73, naast de heer C. Versteeg, Dorpsweg 114. Belijdende leden wordt gevraagd hun stem uit te brengen a.s. maandag, 17 februari, van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Van harte daartoe uitgenodigd.
Catechisatie: Volgende week hebben alle groepen tegelijk catechisatie. We willen samen naar een film kijken waarover ik in de groepen vertelde: Sophie Scholl. Ik had eerst in gedachten vrij vroeg (kwart over zeven) te beginnen. Maar dat lukt niet. We beginnen om 20.00 uur. De film duurt 1 uur en 50 minuten. Als er ouders van de jongste groep zijn, die het te laat vinden dat de kinderen om 22.00 uur thuis zijn, heb ik daar natuurlijk alle begrip voor. De gewone catechisaties gaan volgende week niet door. Dus woensdag 19 februari om 20.00 uur.
‘Hoornaar zingt’: De activiteitencommissie organiseert op zaterdag 7 maart “Hoornaar zingt”
We willen deze avond onder muzikale begeleiding van o.a. Christiaan Bogaard ongeveer een uur met elkaar mooie Psalmen en liederen zingen. Aanvang van deze avond 19.30 uur. Zet u de datum alvast in uw agenda? Het belooft een mooie avond te worden. Nadere informatie volgt nog.
De activiteitencommissie.
Ontbijtbuffet: A.s. zondagmorgen is er voor degenen die zich daarvoor opgaven voor de aanvang van de kerkdienst een gezamenlijk ontbijtbuffet in de Kerkbuurt. De inloop tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Voor de bestrijding van de kosten zal er die ochtend een bus geplaatst worden waar u een vrijwillige bijdrage in kunt doen. We zien uit naar een fijne ontmoeting.De activiteitencommissie.
Projecten voor World Servants: Zoals u afgelopen zondag misschien al heeft meegekregen, gaan wij, Henriet, Nadiah en Anniëlle, weer op reis met World Servants. Aankomende zomer gaat Henriet naar Oeganda om daar mee te bouwen aan een kleuterschool. Tientallen kinderen krijgen nu les op de grond, achterin een kerk. In een eigen gebouw kunnen de kinderen veilig en onder betere omstandigheden les krijgen, wat weer bijdraagt aan hun ontwikkeling.
Nadiah reist af naar Zambia waar ze mee gaat bouwen aan een uitbreiding van een kliniek. Met deze uitbreiding krijgen meer mensen uit de omgeving toegang tot medische hulp en kunnen ze voor meerdere dagen worden opgenomen, wat nu niet mogelijk is. Daarnaast wordt er een woning voor medisch personeel gebouwd, zodat het voor medisch personeel aantrekkelijk is om daar te werken.
Anniëlle zal in Brazilië mee gaan bouwen aan een gemeenschapscentrum voor 2700 mensen, die nu geen toegang tot voorzieningen hebben. In de arme wijk Almas, waar problemen als analfabetisme, tienerzwangerschappen, huiselijk geweld en drugsgebruik aan de orde van de dag zijn, biedt dit centrum een veilige plek waar mensen samen kunnen komen, onderwijs en hulp kunnen krijgen. Mocht u iets voor deze projecten over hebben, dan is dat welkom op de website geef.ws.nl/hoornaar. Uw gift is van de belasting aftrekbaar. We organiseren ook een leuke actie. Zie daarvoor het volgende bericht.
High Tea: Voor ons project voor World Servants (zie vorige bericht) opent op zaterdag 28 maart de Kerkbuurt haar deuren voor een heuse High Tea. We zullen tal van lekkere hapjes serveren met daarbij natuurlijk heel veel thee. Mocht u geïnteresseerd zijn in zo’n heerlijke middag, meldt u zich dan vooral aan via de mail annielle@live.nl of bel naar Henriët: 06-23303710. Precieze aanvangstijd en kosten zullen in een volgend bericht in de Zaaier volgen. We hopen u de 28ste te verwelkomen. Mocht u vragen hebben, schroom niet om te bellen of ons aan te spreken.
Anniëlle, Nadiah en Henriët.
Sportavond met de jeugd: Volgende week vrijdag, 21 februari organiseren de oudste jeugdclubs weer een sportavond voor de hele gemeente. Jongeren (vanaf 12 jaar) en volwassenen (van alle leeftijden) zijn van harte welkom om mee te doen. We hopen op een (minstens) even grote opkomst als de vorige keer! De avond wordt opnieuw geleid door Margreet Wigmans. Graag tot vrijdag 21 februari, om 19.30 uur in het Bruisend Hart.
Collectebonnen: Volgende week donderdag, 20 februari, kunnen er weer collectebonnen worden gekocht. U krijgt daarvoor de gelegenheid van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk. Ook dan is er weer gelegenheid om kaarten van mevrouw Bresser te kopen.
Verantwoording diaconie: De collecten voor Stichting De Hoop bedroeg € 287,45. Dank voor uw gaven!
Giften: Ik ontving een gift van 20 euro ter vrije besteding. Veel dank daarvoor.
Groet: Een hartelijke groet uit de pastorie, vooral ook aan de (langdurige) zieken.

Ds. H. Klink