Gemeentenieuws week 6

Zondag 9 februari
9.30 uur: ds. H. Klink, kerk- school- en gezinsdienst
18.30 uur: ds. J. de Wit, Jaarsveld
Aanvangspsalm: v.m. gezang 595: 1, 3; n.m. psalm 1: 1
Collecten: A.s. zondag is de eerste collecte voor de diaconie. Deze collecte is bestemd voor de stichting De Hoop (zie onder). De tweede collecte is voor kerk en eredienst, de uitgangscollecte is voor het onderhoud van de kerk.
Diaconiecollecte: A.s. zondag is de diaconie-collecte bestemd voor stichting De Hoop. De stichting schrijft over haar werk: “Wij helpen op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. Mensen worden bij De Hoop ‘gezien’.”
Rondom de diensten: A.s. zondag is er de zogenaamde kerk-school-en gezinsdienst. Bij deze dienst is de christelijke school ‘Samen op Weg’ uit ons dorp betrokken. Op school worden deze week verhalen verteld aan de kinderen rond het thema bouwen. In de dienst van a.s. zondagmorgen willen we stilstaan bij de gelijkenis van het bouwen op de rots (Mattheus 7). Aan het eind van de dienst zullen Anniëlle en Nadia de Jager iets zeggen over hun werk bij World Servants, waar zij keer op keer helpen met de bouw van een school of een tehuis in landen in Afrika of Zuid-Amerika. Zoals elke week zijn alle kinderen uit het hele dorp welkom, samen met natuurlijk hun vaders en moeders, opa’s en oma’s enz. Ik probeer de preek af te stemmen op de kinderen en jonge mensen, zonder de ouderen te vergeten.
Koffie drinken na de dienst: U/jullie wordt/worden van harte uitgenodigd a.s. zondagmorgen koffie of iets anders te drinken in de Kerkbuurt. Het is goed elkaar, ook met de kinderen, te ontmoeten. Allemaal hartelijk welkom.
Oppasdienst: Op het oppasrooster staan voor a.s. zondag mevrouw Henriette van Butselaar, Hannah Trouwborst en Casper Kraaijeveld.
Kindernevendienst: A.s. zondagmorgen is er, omdat het een kerk-school- en gezinsdienst is, geen kindernevendienst.
Vacature diaken: Er werden meerdere namen ingediend voor de vacature diaken. De kerkenraad heeft met opzet opnieuw gevraagd om namen in te dienen, zodat wij als het ware met een nieuwe lei kunnen beginnen en rekening kunnen houden met wie u indient als kandidaten voor de vacature. Dit heeft de kerkenraad de vrijmoedigheid gegeven om het volgende dubbeltal op te stellen (in alfabetische volgorde): de heer D.T.H. de Jager, Groeneweg 73, naast de heer C. Versteeg, Dorpsweg 114. Belijdende leden wordt gevraagd hun stem uit te brengen a.s. maandag, 17 februari, van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Van harte daartoe uitgenodigd.
Bijbelkring: Volgende week dinsdag, 11 februari, zal DV de kring rond het Onze Vader weer bij elkaar komen. We willen stilstaan bij de bede: “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.” De kring begint om 20.00 uur in de Kerkbuurt. Allemaal hartelijk welkom.
Ontbijtbuffet: Zondagmorgen 16 februari organiseert de activiteitencommissie voor aanvang van de kerkdienst een gezamenlijk ontbijtbuffet in de Kerkbuurt. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Inloop tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Voor de bestrijding van de kosten zal er die ochtend een bus geplaatst worden waar u een vrijwillige bijdrage in kunt doen. Opgeven voor het ontbijtbuffet kan door het sturen van een mail met opgave van aantal personen naar achoornaar@gmail.com of een telefoontje naar 581294. Opgeven tot uiterlijk 10 februari. We hopen u die morgen te zien in de Kerkbuurt.
De activiteitencommissie.
Sportavond met de jeugd: Op 21 februari organiseren de oudste jeugdclubs weer een sportavond voor de hele gemeente. Jongeren (vanaf 12 jaar) en volwassenen (van alle leeftijden) zijn van harte welkom om mee te doen. We hopen op een (minstens) even grote opkomst als de vorige keer! De avond wordt opnieuw geleid door Margreet Wigmans. Graag tot vrijdag 21 februari, om 19.30 uur in het Bruisend Hart.
Verantwoording diaconie: De collecten voor Open Doors van afgelopen zondag bracht het mooie bedrag op van 556,70 euro. Allen dank voor uw gaven.
Verjaardagsfonds: Voor het verjaardagsfonds is in de maand januari € 331,49 gegeven. Hartelijk dank daarvoor!
Groet: Een groet uit de pastorie aan u allen, ook aan de jongeren en kinderen in de gemeente.

Ds. H. Klink