Gemeentenieuws week 39

Zondag  27 september
9.30 uur: ds. H. Klink, opening winterwerk
18.30 uur: ds. A.J. Sonneveld, Lopik

Aanvangspsalm: a.s. zondag v.m.: Gezang 459: 1; n.m. Psalm 25: 7
Collecten: Ook a.s. zondag zijn er drie bestemmingen voor uw gaven. De eerste is voor de diaconie, deze is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk; de tweede voor kerk en eredienst en de derde voor het onderhoud van de orgel.
Voor de collecten en uw gaven: Voor uw gaven op zondag: het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL 70 RABO 0346 3533 00, het rekeningnummer van de diaconie: NL 57 RABO 0346 3106 60.
Afgelopen zondag: Afgelopen zaterdag stond ik met keelpijn op. Omdat ik in de middag lichte koorts had, moest ik de dienst, die ik inmiddels had voorbereid, wel afzeggen. Dezelfde avond ging het al een stuk beter en nu ik dit schrijf ben ik bijna klachtenvrij. Men raadde me aan toch een test te doen – zodat de mensen bij wie ik kom, gerust kunnen zijn. Dat heb ik gedaan. De uitslag laat, als ik dit schrijf, nog een dag op zich wachten.
Opening winterwerk: Ik ga ervan uit dat ik a.s. zondagmorgen in de eigen gemeente voor kan gaan. Er is dan opening van het winterwerk. Het zou fijn zijn als er veel kinderen en jonge mensen in de dienst aanwezig zijn! Jonge mensen van 12 tot 18 kunnen zich samen opgeven, dan kunnen ze naast elkaar zitten, omdat voor hen geen restricties gelden wat betreft afstand. Ik wil de preek vooral richten op kinderen en jongeren. De tekst voor de preek heeft ook alles met hen te maken. Het gaat over de jonge Samuël die door de Here God geroepen wordt. Misschien is het een idee om thuis alvast 1 Samuel 3 te lezen.
Bijbeltjes uitreiken:  A.s zondag zullen bijbeltjes gegeven worden aan twee kinderen die de kindernevendienst verlaten. Mooi om te doen. Graag tot zondag!
Oppasdienst: Voor a.s. zondag staan mevrouw Marijse Neuteboom en Esrie Bolier op het rooster.
Zingen tijdens de dienst: Ook a.s zondag willen we na het dankgebed samen zingen. Hartelijk uitgenodigd.
Zieken: We denken in de voorbede aan de zieken, ook aan de langdurig zieken.
Catechisaties: Nu ook de scholen weer begonnen zijn, zullen ook de catechisaties weer gaan plaatsvinden. We letten daarbij op de regels die gelden. Maandag 28 september en dinsdag 29 september hopen we te starten. De jonge mensen zijn welkom in de Kerkbuurt. De tijden zijn (heel misschien voorlopig) als volgt: de leeftijdsgroep van 12 en 13 jaar is welkom op dinsdagmiddag van 16.30 uur tot 17.15 uur; de leeftijdsgroep van 14 en 15 jaar op maandagavond van 18.45 tot 19.30 uur en de groep van 16 jaar en ouder van 19.30 tot 20.15 uur. Ik hoop dat er een goede opkomst is!
Belijdeniscatechisatie: Op donderdag 1 oktober is er voor het eerst belijdeniscatechisatie. We beginnen om 20.30 uur in de Kerkbuurt. Het zou heel fijn zijn als meerderen deze catechese gaan volgen. Van harte welkom!
Vrouwengespreksochtend: we willen het nieuwe seizoen beginnen op DV 1 oktober. We komen samen in de Kerkbuurt, de koffie staat om 9.15u klaar en we beginnen om 9.30u. We kunnen in de grote zaal op 1,5m afstand van elkaar zitten. Allen weer hartelijk welkom.
Kringwerk: Ook het kringwerk gaat weer beginnen. Gelet op het aantal mensen dat doorgaans komt, kunnen we goed afstand houden. We houden de kringavond iets korter (ongeveer een uur), zodat het heel verantwoord is om bij elkaar te komen. Ik denk eraan twee kringen te beginnen: een bijbelkring over 1 Thessalonicenzen en de apocriefenkring. De data voor de bijbelkring zijn de dinsdagen 13 oktober, 17 november en 1 december. De apocriefenkring: de dinsdagen 6 oktober, 27 oktober en 24 november. Het staat me voor ogen om als we samen 1 Thessalonicenzen behandeld hebben ofwel de tweede brief aan de gemeente van Thessalonica te behandelen ofwel de 12 artikelen van het geloof. We stemmen t.z.t. samen af wat het zal worden.
Jeugdwerk: Ook de clubs gaan weer beginnen. Dit zijn de tijden: Groep 3/4 (6-8 jaar): één keer per twee weken op dinsdagmiddag van 14:45 – 16:00 uur in “de Kerkbuurt” (1e keer op 29 september); Groep 5/6
één keer per twee weken op woensdagavond van 18:45 – 20:00 uur in ‘de Kerkbuurt” (1e keer op 30 september); groep 7/8: één keer per twee weken op woensdagavond van 18:45 – 20:00 uur in ‘de kerkbuurt”, (1e keer op 30 september ); club 12-15jr: één keer per twee weken op vrijdagavond van 19:30 – 21:15 uur in ‘de kerkbuurt”, (1e keer op 2 oktober); club 15+: één keer per twee weken afwisselend op vrijdag of zondagavond na de kerkdienst tot ongeveer 22:00 uur in ‘de kerkbuurt”.
(1e keer op 4 oktober). Alle jongens en meisjes/jonge mensen: van harte welkom!
Fruitpluk 2020: Bij het verschijnen van de Zaaier is de fruitpluk grotendeels afgerond.
In deze toch wel bijzondere tijd was ook de actie soms moeizaam, van m’n vaste trouwe plukkers waren er om verschillende redenen dit jaar minder, en dat merkte we goed! Soms was het legertje klein tot zeer klein, maar elke aanmelder werd met blijdschap binnen gehaald. Zoals elk jaar zijn er mensen dit zo graag mee zouden doen, maar er niet aan toe komen, maar die krijgen nu de kans het resultaat wat op te krikken, NL 70 Rabo 0 34363 53300 o.v.v. plukactie, aanbevolen! Voor mij is het nu definitief dat ik stop met het regelen, maar aangezien ik de actie een heel warm hart toedraag hoop ik op een opvolger. Het definitieve eindbedrag krijg u nog te zien over 2 weken.
Nel Wonink
Collectebonnen: Volgende week donderdag 1 oktober kunnen er weer collectebonnen worden gekocht. U krijgt daarvoor de gelegenheid van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk. Ook dan is er weer gelegenheid om kaarten van mevrouw Bresser te kopen.
Diaconale hulpdienst/omzien naar elkaar: Ik wijs u nog eens op de diaconale hulpdienst. Er zijn mensen uit de gemeente bereid om de helpende hand te bieden als er een beroep op hen gedaan wordt. Wellicht is er behoefte aan hulp (bijv. boodschappen doen). Meya Fousert coördineert de hulp. Schroom niet om met haar contact op te nemen. Dat geldt voor mensen die kerkelijk meeleven, maar ook voor hen die niet bij de kerk betrokken zijn. Haar adres is: Giessenland 73 en haar telefoonnummer: 06 57399124.
Groet: Het coronavirus steekt overal de kop op, ook in Nederland. Het heeft zijn invloed ook op het hele functioneren van de kerkelijke gemeente. Een ding is heel belangrijk: elkaar vast te houden en vooral: elkaar te bemoedigen in het geloof – jong en oud.

Ds. H. Klink