Gemeentenieuws week 11

Zondag 15 maart
9.30 uur: ds. H. Kamphuis, Ridderkerk
18.30 uur: ds. A. Sonneveld, Lopik

Aanvangspsalm: a.s. zondag: v.m. Psalm 145: 1; n.m. psalm 34: 1.
Collecten: A.s. zondag is de eerste collecte voor de diaconie. Deze is bestemd voor het werk van de GZB en de uitgangscollecte is de zogenaamde nalezing van de biddagcollecte.
Rondom de diensten: A.s. zondag staan twee gastpredikanten op het rooster. Ik wens u allen een goede zondag!
Zieken: In Lingesteyn (Leerdam) is opgenomen mevrouw M. Roth-Boer, Dirk IV-plein 2. Zij verblijft in het Hospice, omdat haar gezondheid snel achteruit gaat. Christus, de goede Herder wil bij ons zijn, zoals Psalm 23 dat zo prachtig laat zien. Het adres van mevrouw Roth is: Verpleeghuis Lingesteyn, Hospice Anemoon. Lingesteynplantsoen 20, 4141GH, Leerdam, kamer C3 12.
Meeleven: Op de gewone afdeling in Lingesteyn verblijft mevrouw P. van Genderen-Rietveld. Laatst bezocht ik haar. Zij vertelde me hoe dankbaar zij en haar man zijn voor het meeleven dat zij hebben ondervonden toen haar gezondheid lange tijd heel broos was en ze keer op keer moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Het doet veel goed om met elkaar mee te leven! Dat gebeurt volop in de gemeente. Ik schrijf dit met opzet, om te laten weten hoe belangrijk dát is!
Oppasdienst: Op het oppasrooster staan voor a.s. zondag mevrouw Jentiena Schaap, Annielle de Jager en Amira Bolier.
Kindernevendienst: A.s. zondagmorgen is er kindernevendienst voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool.
Geboren: Van harte feliciteren we Wessel, Lianne en Sare Boer (Dorpsweg 8) en de verdere familie met de geboorte van een dochtertje en zusje: Ize Liva. Ize werd geboren op zondag 8 maart jl. Gelukkig maakt zij het goed. Boven het kaartje staat een aansprekend gedicht:
Het mooiste geschenk
wordt ons gegeven.
De vrede van God,
een eindeloos leven.
Van harte wensen we het gezin veel vreugde en blijdschap toe en vooral wat in het gedicht staat : de vrede van God, ook voor het pasgeboren meisje.
Catechisatie: Volgende week zullen er weer catechisaties zijn. De jonge mensen zijn op de vertrouwde tijden welkom!
‘Hoornaar zingt’: Afgelopen zaterdagavond waren veel mensen aanwezig tijdens de zangdienst. Mooi om te horen. Ik hoorde (mijn vrouw en ik konden niet aanwezig zijn) dat er prachtig gespeeld is, zowel op het orgel als op de (nieuwe) piano.
Bijbelkring: Volgende week dinsdag willen we nog voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar komen om ons te buigen over het ‘Onze Vader’. De afsluiting van het gebed is aan de beurt – het woordje ‘amen’. Daarover is veel te zeggen. Allen welkom (ook als u/jij er niet eerder bij was)! We beginnen om 20.00 uur in de Kerkbuurt
Kerkenraad: A.s. maandagavond is er een kerkenraadsvergadering. Deze begint om 20.15 uur in de Kerkbuurt. Alle broeders: hartelijk welkom.
Collectebonnen: Volgende week donderdag, 19 maart, kunnen er weer collectebonnen worden gekocht. U krijgt daarvoor de gelegenheid van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk. Ook dan is er weer gelegenheid om kaarten van mevrouw Bresser te kopen.
Het Corona-virus: Er is dit keer weinig kopij. Daarom veroorloof ik het om het volgende stukje bij te voegen, dat ik deze week schreef voor het blad Ecclesia:
In Italië heerst grote ongerustheid over het corona-virus. In de Corriera della Sera, stonden deze dagen twee artikelen die mijn aandacht trokken.
Het ene was van Alessandro d’Avenia. Hij besloot, toen hij afgelopen zondagavond de paniek zag toeslaan in Milaan iets te schrijven over de Jodin Alice Herz-Sommer, die in 2014 op 111-jarige leeftijd overleed. Zij vertelt in haar autobiografie dat zij de verschrikkingen van de holocaust (tot in de kampen toe) had doorstaan door zich te verdiepen in de muziek van Chopin. De schoonheid ervan was haar redding. Ze verbitterde niet, evenmin als de anderen die ze ermee bekend maakte.
Als schoonheid dit al doen kan, laat staan datgene waarover Guilian Cárron schreef. Hij wijst erop dat het virus bewijst dat allerlei zekerheden schijnzekerheden zijn. De vraag waar men houvast kan vinden, kan leiden tot een heroriëntatie. Hij schrijft: ‘Misschien is de meest elementaire ervaring die ons hierover ter beschikking staat, die van het kind. Wat neemt in een kind de angst weg? De aanwezigheid van zijn moeder.’ Als een kind in een angstige situatie komt en geen raad weet, kijkt het gauw tersluiks naar zijn moeder. Als het merkt dat zij geen angst heeft, glijdt de angst bij het kind ook weg. Deze ervaring kunnen wij hebben doordat Christus, de grote Aanwezige, in onze wereld is gekomen, aldus Cárron.
Als wij zien dat Gods kinderen rust hebben in tijden van onrust, doet dat veel. Ik moet denken aan C.H. Spurgeon die als jonge man in 1854 in Londen woonde toen daar de cholera uitbrak, iets wat nog veel ernstiger was dan wat wij tot nu toe meemaken. Hij bezocht tal van zieken en stervenden tot het hem uitputte en hij dacht zelf ziek te zullen worden. Toch hield hij vol met een geweldige rust en vrede, ondanks de besmettelijkheid van de ziekte. Wat was zijn geheim? Hij vertelt dat hij op een moment dat hij bijna uitgeput was, in een raam een papier zag met daarop een tekst uit Psalm 91. ‘Wie bij God zijn schuilplaats zoekt, overnacht in de tent van de Almachtige.’ Het gaf hem de moed verder te gaan. Zijn leven was veilig bij God – hoe het ook zou gaan.
Groet: Ik wil u allen hartelijk groeten, vooral de zieken en degenen die zorgen en verdriet hebben. We willen met elkaar mee leven.

Ds. H. Klink