Digitale Collecte

Gezien de maatregelen die getroffen zijn vanwege het Coronavirus bent u mogelijk niet in de gelegenheid om de kerkdiensten bij te wonen. Graag maken wij het mogelijk om – juist ook in deze tijd, waarin het goed is om oog te hebben voor elkaar en de zwakkeren – net als in een gewone kerkdienst uw gaven te geven. Dat kan door een bedrag over te maken op een van onderstaande rekeningnummers o.v.v. collecte. God zegene uw gaven.

Kerk en eredienst:
Rekeningnummer NL70 RABO 0346 3533 00 t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Diaconie:
Rekeningnummer NL57 RABO 0346 3106 60 t.n.v. Diaconie