Informatie corona virus

Beste gemeenteleden,

U hebt ongetwijfeld gehoord dat de regering de richtlijn heeft opgesteld dat er geen bijeenkomsten mogen zijn waar meer dan 100 mensen bij elkaar zijn. Dat raakt natuurlijk ook de kerkdiensten.

Het moderamen van de kerkenraad is deze week bij elkaar gekomen om hierover van gedachten te wisselen.

Natuurlijk willen we ons houden aan de regels die de overheid heeft gesteld. Dat betekent dat we willen voorkomen dat er a.s. zondag in de kerkdienst meer dan 100 mensen zijn.

Blijft u daarom thuis als:

  • U tot de risico-groep behoort
  • U zich enigszins niet lekker voelt: verkouden/keelpijn/hoesten
  • U zich zorgen maakt over uw gezondheid

De kerkenraad zal er op toezien dat het aantal bezoekers van de kerkdienst onder de 100 mensen blijft. Mochten er meer mensen komen dan wordt u verzocht naar huis te gaan.

U kunt u de kerkdienst thuis meeluisteren via www.kerkomroep.nl. Op de website kunt u voor de gemeente Hoornaar kiezen. Zoekt u dan naar ‘direct meeluisteren’.

Dankdienst familie Trouwborst

Verder maken we u erop attent dat de dankdienst van de familie Trouwborst a.s. zaterdag niet doorgaat en verschoven wordt naar een nader te bepalen datum.

Namens de kerkenraad,

Het moderamen