Informatie Coronavirus

Beste gemeenteleden,

Vanwege het verloop van het Coronavirus en de daarmee samenhangende adviezen, heeft de kerkenraad besloten dat de gemeente voor de komende zondagen niet meer uitgenodigd wordt voor de erediensten. De kerkenraad draagt zorg voor een minimale bezetting die het mogelijk maakt dat de kerkdienst wel voortgang vindt en thuis contactloos meebeleefd kan worden. Lees verder