Welkom!

Uitgelicht

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hoornaar.

Op onze site vindt u informatie over onze gemeente en krijgt u een indruk van de verschillende activiteiten die er plaatsvinden. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Kerkbezoek

Uitgelicht

Vanaf het voorjaar hebben we te maken met een Corona-pandemie. Daarom zijn er helaas beperkingen om naar de kerk te gaan. U kunt de diensten altijd live volgen via kerkomroep of youtube. Om naar de kerk te gaan moet u reserveren. Er is kinderopvang tijdens de ochtenddienst.
[versie: kerkenraadsbesluit 20-11-20 verwerkt]
Lees verder

Heilig avondmaal

Aanstaande zondag is er viering van het Heilig Avondmaal. In verband met de omstandigheden zijn er 2 ochtenddiensten: 1 van 9.00 tot 10.00 uur en een dienst van 11.00 tot 12.00 uur. ook in de avonddienst is er viering Heilig Avondmaal op de gebruikelijke tijd. Wilt u bij reserveren aangeven of u aan het Avondmaal wilt deelnemen en voor welke dienst u wilt en/of kunt deelnemen.

Gemeentenieuws week 48

Zondag 27 november
9.30 uur: ds. H.E.Veldhuijzen, Schelluinen
18.30 uur: ds. H.Klink, voorbereiding Heilig Avondmaal

Aanvangspsalm: a.s. zondag v.m.: Psalm 89: 1; n.m. Psalm 84 : 1.
Collecten: A.s. zondag zijn er drie bestemmingen voor uw gaven. De eerste is voor de diaconie, de doelbestemming is de voedselbank; de tweede voor kerk en eredienst. De derde bestemming is voor het onderhoud van de pastorie.
Voor de collecten en uw gaven: Voor uw gaven op zondag: het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL 70 RABO 0346 3533 00, het rekeningnummer van de diaconie: NL 57 RABO 0346 3106 60.
Bij de diensten: A.s. zondagmorgen hoopt ds. Veldhuijzen uit Schelluinen voor te gaan. In de avond ben ik in de eigen gemeente.
Voorbereidingsdienst: Het was de bedoeling dat enkele weken geleden het Heilig Avondmaal bediend zou worden. Vanwege de tweede golf van de corona kon dat niet doorgaan. De kerkenraad heeft nu besloten dat op zondag 6 december DV het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden. Gewoonlijk is er voorbereiding tijdens de morgendienst, maar omdat ds. Veldhuizen a.s. zondag in de morgen op het rooster staat en ikzelf in de avond, is dat deze keer tijdens de avonddienst.
Bediening Heilig Avondmaal: De bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 6 december gaan zoals de vorige keer. Er zullen drie diensten zijn: twee in de morgen en één in de avond. De ochtenddiensten zijn om 9.00 uur en om 11.00 uur. U kunt zich op de inmiddels vertrouwde manier opgeven. Meer over de wijze van bediening kunt u lezen in de volgende Zaaier.
Censura morum: Volgende week dinsdag is er gelegenheid tot censura morum van 19.00 uur tot 19.30 uur in de pastorie.
Oppasdienst: Voor a.s. zondag staan mevrouw Lianne Boer en Martha Versteeg op het rooster.
Overleden: In de vorige Zaaier deed ik er al melding van: Op 17 november jl overleed in de late avond mevrouw Gerda Klop, De Schans 77. Mevrouw Klop was drie jaar lang onder doktersbehandeling. Zij onderging meerdere kuren. Onlangs moesten deze worden hervat, maar het viel niet te verwachten dat zij in korte tijd heel erg ziek zou worden. Desondanks moest zij worden opgenomen in het ziekenhuis en verslechterde haar toestand in enkele dagen tijd zo sterk dat duidelijk werd dat zij zou gaan overlijden. Het had iets dankbaars om thuis, maar ook in het ziekenhuis met haar te spreken over het leven, over het sterven en over de Bijbel, het Woord van God. Heel duidelijk stond haar nog voor ogen het overlijden van haar eigen schoonmoeder, bij wie Psalm 23 een belangrijke rol speelde. Die Psalm ging ook nu meer en meer leven. Tijdens de afscheidsdienst van afgelopen maandag, 23 november, stonden we stil bij Johannes 10: 14: ‘Ik ben de goede Herder.’ We wensen Cor Klop, de kinderen en verdere familie veel kracht toe. Christus – de goede Herder – zij hen nabij. In zijn hoede zijn we (zoals dat vroeger wel gezegd werd) wèl geborgen, zowel in ons leven en als bij ons sterven.
Overleden: 24 november jl overleed in de avond mevrouw Maria Boer. Zij woonde sinds enige tijd in Merlinge in Arkel. We condoleren de familie van harte met haar overlijden. Mevrouw Boer is 91 jaar geworden. In de volgende Zaaier meer over haar overlijden.
Catechisaties: Volgende week gaan de catechisaties weer gewoon door op de tijden die de jonge mensen wel weten.
Bijbelkring: De bijbelkring die voor volgende week dinsdag gepland stond, zal niet doorgaan.
Dankdagcollecte: De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 3617,30. Heel veel dank ervoor!
Ontbijtactie De jaarlijkse cake-actie kan dit jaar geen doorgang vinden. In plaats daarvan zal de jeugd op zaterdagochtend 12 december aanstaande overheerlijke, verse ontbijtjes bij u thuis bezorgen. Wilt u meedoen? Stuur dan uiterlijk maandag 7 december een mail naar ontbijt.jeugdwerk@gmail.com. Vermeld bij uw aanmelding uw adres en het aantal ontbijtjes dat u wilt ontvangen. De prijs per ontbijtje is € 7,50. Vanaf het derde ontbijtje binnen hetzelfde huishouden betaalt u € 5,00 (dus € 15,00 voor 2 ontbijtjes, € 20 voor 3 ontbijtjes, € 25 voor 4 ontbijtjes, etc.). Wilt u ervoor zorgen dat uw bestelling uiterlijk 7 december betaald is, door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL40RABO0155623613 t.n.v. M.A. van Leeuwen o.v.v. Ontbijtactie? Eventueel kunt u zich ook voor de actie aanmelden door een envelop met uw adres, het aantal ontbijtjes dat u wilt bestellen en het bijbehorende geldbedrag in de brievenbus te doen bij Marc van Leeuwen (Giessenland 66). De jeugd van de gemeente komt de ontbijtjes bij u langsbrengen tussen 8.30u en 10.00u. Zij zullen aanbellen en de ontbijtjes op de stoep zetten of aan de deur hangen. Uiteraard worden zowel tijdens het inpakken van de tasjes als bij het bezorgen ervan de nodige (hygiëne)maatregelen in acht genomen.
We hopen op veel enthousiaste afnemers!
Groet: Ik groet u allen hartelijk, de zieken, degenen die zorgen hebben en zich soms eenzaam voelen. Ook een hartelijke groet aan onze jonge mensen.

Ds. H. Klink